Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Forum Kraków – zarząd i członkowie

Skład zarządu Forum Kraków

Jacek Gralczyk
Anna Michalak-Pawłowska
Joanna Orlik
Paweł Gogołek
Marek Sztark

Członkowie Forum Kraków

Adam Radosz, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury
Agata Lisowicz-Wala, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
Aleksandra Zając, Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych SLOT
Alicja Hałoń, Fundacja TAKJAK
Alina Witkowska, dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
Anna Dobrowolska-Cylwik, Urząd Miejski Michałowo
Anna Michalak-Pawłowska, dyrektor Domu Kultury „Dorożkarnia” w Warszawie
Anna Wiszniewska, dyrektor Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie
Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Artur Celiński, Res Publica Nowa
Ewa Zbroja, Narodowe Centrum Kultury
Jacek Gralczyk, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie
Krzysztof Polewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mykanów
Krystyna Michalska, Miejski Dom Kultury w Radomsku
Maciej Zygmunt, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
Małgorzata Jezutek, dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
Małgorzata Wójcik, Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Marcin Jasiński, dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury w Warszawie
Marek Sztark, Koordynator współpracy ESK 2016 i Dolnego Śląska
Mariusz Wróbel, dyrektor Silesia Film
Monika Nęcka, metodyk edukacji artystycznej – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Paweł Gogołek, Stowarzyszenie Edukacyjne MCA
Piotr Wyrobiec, dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury
Sławomir Księżak, dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”
Teresa Jankowska, Fundacja Wspierania Aktywności I Rozwoju Lokalnego „Ankra”
Tomasz Bukowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim
Tomasz Ignalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie
Wojciech Szuniewicz, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Łukaszewski, dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury
Zofia Bisiak, prezes Stowarzyszenia Akademia Łucznica

Członkiem Forum może być osoba reprezentująca organizację kultury (samorządową instytucję kultury albo organizację III sektora) lub osoba fizyczna, działającą w sektorze animacji kultury. Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie na piśmie deklaracji uczestnictwa w Forum, przedstawienie pisemnej rekomendacji 2 członków Forum i akceptacja Zarządu. Kontakt: Piotr Knaś (sekretarz Forum), mail: forum[]mik.krakow.pl, tel 012 422 18 84 w.21.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Forum Kraków

Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej. Celami działania Forum są:
- wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
- promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
- reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej.

Sekretariat Forum Kraków
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27
31-131 Kraków
tel: 012 422 18 84
kontakt