Badania w kulturze

Publikacja Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi

ikonka KKK

Zapraszamy do przeczytania publikacji elektronicznej MIK pt. Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi. Została ona przygotowana w ramach projektu Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów czytaj więcej

24.01.2014


Trzy prace magisterskie o Małopolskim Instytucie Kultury

wolontariat

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z trzema pracami magisterskimi o Małopolskim Instytucie Kultury. Są one poświęcone trzem obszarom: turystyce kulturowej, wolontariatowi, oraz zarządzaniu zmianą w instytucji kultury. Prace te powstały dzięki konsekwentnie budowanemu przez MIK programowi współpracy z wolontariuszami (cała trójka autorów współpracowała z MIK-em w ramach wolontariatu). Bardzo dziękujemy za udostępnienie prac! czytaj więcej

13.01.2012


Wywiad z Magdaleną Sroką, zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta

Fabryka Schindlera | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

W najnowszym Karnecie ukazał się wywiad z Magdaleną Sroką, zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta na temat sytuacji kultury w mieście. Można w nim znaleźć zarówno relację z działań w 2011 czytaj więcej

06.01.2012


Nowa publikacja. Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

Kultura lokalnie

Prezentujemy Państwu publikację Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu, powstałą w ramach zamykanego obecnie projektu „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze”. Gorąco zapraszamy czytaj więcej

14.12.2011


Działania Samorządu Małopolski w zakresie kultury w 2012 roku

malopolska

Na podstawie projektu budżetu województwa małopolskiego opracowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego i skierowanego do sejmiku można wskazać, jakie działania będą realizowane przez region w zakresie kultury w 2012 roku. Jest kilka ciekawych czytaj więcej

16.11.2011


Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze. Nowy projekt badawczy MIK-u

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Nasz projekt czytaj więcej

17.05.2011


Sprawne zarządzanie instytucjami kultury

W nowym Zarządzie Województwa Małopolskiego za obszar kultury i dziedzictwa narodowego będzie odpowiadał Witold Latusek (zastąpi w tym zadaniu swojego poprzednika Leszka Zegzdę, który obecnie będąc radnym województwa pełni rolę czytaj więcej

30.12.2010


Scenariusz publikacji o zarządzaniu strategicznym instytucją kultury

Prezentujemy Państwu scenariusz publikacji opracowywanej w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. Publikacja zostanie wydana w kwietniu 2011 roku. Publikacja będzie miała charakter podręcznika czytaj więcej

05.11.2010


Tworzenie planu strategicznego w instytucji publicznej

Instytucje publiczne (w tym instytucje kultury) tak samo jak wszystkie inne organizacje funkcjonują dzięki zdefiniowaniu kim są, dla kogo są i po co są. Takie zdefiniowanie nie musi być czytaj więcej

16.07.2010


Menadżeryzm a przedsiębiorczość w kulturze

W narracjach o rozwoju kultury (lub poprzez kulturę) coraz więcej mówi się o przemysłach kultury, ekonomice kultury, przedsiębiorczości „kreatywnej”. W wielu dokumentach strategicznych i planach rozwoju mniej mówi się o kulturze czytaj więcej

08.06.2010