Badania w kulturze

Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013

Małopolska

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił przyjęcie sprawozdania z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013. Zapraszamy do zapoznania się z tym opracowaniem. czytaj więcej

04.01.2013


Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

Oksza

Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował poradnik – skierowany przede wszystkim do planistów i samorządów lokalnych – w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. czytaj więcej

30.04.2012