Badania w kulturze

Zabłocie. Odgórny plan rewitalizacji czy oddolny klaster przemysłów kreatywnych?

Zabłocie John Kraus Flickr

Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora czy wciąż jeszcze niesprecyzowane plany powstania Forum Literatury sprzyjają dyskusjom o Zabłociu jako nowym „kulturalnym centrum Krakowa”. Z jednej strony czytaj więcej

17.09.2014


Dom Literatury w Krakowie. W dawnym składzie soli

Kraków

Coraz realniejsze wydaje się powstanie nowej instytucji kultury w Krakowie pod nazwą Dom Literatury. Prawdopodobnie byłaby to instytucja współprowadzona przez Miasto Kraków i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w Krakowie przy rynku czytaj więcej

04.09.2012