Badania w kulturze

Nowe założenia ustawy MAC o samorządach a obszar kultury

maic

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawi w najbliższym czasie do konsultacji społecznych założenia do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem nowej ustawy ma być deregulacja oraz uelastycznienie organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, również w obszarze kultury. czytaj więcej

11.01.2013


Debata Państwo wobec kultury

pobrane

Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych obecną sytuacją w kulturze i zmianami zachodzącymi po nowelizacji ustawy „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” na dyskusję pt. „Państwo wobec kultury”, czytaj więcej

10.04.2012


Nowe brzmienie ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej

senat

W Internetowym Systemie Aktów Prawnych jest już dostępny ujednolicony tekst ustawy o prowadzaniu i organizowaniu działalności kulturalnej po zmianach wprowadzonych w obecnym roku. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i zmianami dotychczasowych przepisów. Przedstawiamy też krótka historię nowelizacji ustawy od Kongresu Kultury Polskiej do momentu przyjęcia ustawy przez Sejm. czytaj więcej

16.12.2011


Poprawki do ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej (jednak) są.

senat

31 sierpnia 2011 Sejm głosował nad poprawkami senatu – część odrzucając, a część przyjmując – tym samym została znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. Kontrowersyjne przepisy o umowach sezonowych czytaj więcej

16.09.2011


Nowelizacji ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej (chyba) nie będzie

senat

19 sierpnia 2011 roku sejm miał przyjąć nowelizację ustawy o działalności kulturalnej. Sejm wstrzymał jednak pracę nad tą ustawą i skierował ją z powrotem do komisji sejmowej celem opracowania „dodatkowych czytaj więcej

22.08.2011


Forum Kraków – VII i VIII spotkanie

ForumKrakow_logo_

Dwa ostatnie spotkania Forum Kraków miały charakter roboczy i w większości poświęcone były kwestii rozwoju forum jako ogólnopolskiej sieci instytucji (organizacji) animacji kultury. Siódme spotkanie odbyło się czytaj więcej

30.06.2011


Forum Kraków. Część VI

Forum Kraków przyjęło nowe ramy organizacyjne Forum Kraków będzie odtąd formalnym zrzeszeniem bez osobowości prawnej. Na spotkaniu został przyjęty statut, a nowo ukonstytuowane Walne Zebranie Członków Forum dokonało czytaj więcej

18.03.2011


Przykład różnic pomiędzy systemem domów kultury a systemem bibliotek

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Kolejnym etapem, przez który „przeszedł” projekt ustawy, były uzgodnienia środowiskowe. Opinie wszystkich organizacji czytaj więcej

30.10.2010



Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Gdzie jestem? Przeglądasz archiwa oznaczone tagiem  ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej

Tagi