Badania w kulturze

Kultura w regionalnych programach strategicznych

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

Już tylko do 14 września potrwają otwarte konsultacje projektów programów strategicznych będących uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020. W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego serdecznie zachęcamy do udziału. Szczególnie czytaj więcej

30.08.2012


Konsultacje społeczne programu strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

Serdecznie zapraszamy w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących założeń programu strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Program ten będzie wskazywał kluczowe przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, turystyki oraz sportu realizujące cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w perspektywie 2020 roku. czytaj więcej

10.07.2012


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury Pro memoria

malopolska

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2012 r. pn. „Pro memoria”. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego czytaj więcej

09.07.2012


Zespół Zadaniowy ds. opracowania programu rozwoju bibliotek pedagogicznych Województwa Małopolskiego

wnętrza nowej biblioteki z Chrzanowa

Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy został powołany Zespół Zadaniowy ds. opracowania programu rozwoju bibliotek pedagogicznych Województwa Małopolskiego (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, w Nowym Sączu i Tarnowie). Zadaniem czytaj więcej

07.05.2012


Instytucje kultury Województwa Małopolskiego. Finansowanie i dochody

malopolska

Zapraszamy do zapoznania się z analizą danych dotyczących finansowania oraz dochodów regionalnych instytucji kultury w Małopolsce. Opracowanie powstało na podstawie dwóch dokumentów Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM: INSTYTUCJE KULTURY- czytaj więcej

03.04.2012


Mecenat Małopolski 2012. Analiza statystyczna wyników konkursu

malopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował wyniki konkursu Mecenat Małopolski 2012. Zapraszamy do zapoznania się z analizą statystyczną wyników konkursu opracowaną przez Małopolskie Obserwatorium Kultury. czytaj więcej

21.03.2012


Programy i narzędzia rozwoju sektora kultury. Samorząd Województwa Małopolskiego

SWM -rozwój sektora kultury

W artykule „Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze” została podjęta próba nakreślenia obrazu instytucjonalnego sektora kultury oraz jego znaczenia gospodarczego. Aby uzupełnić ten obraz, można wskazać, jakie czytaj więcej

23.02.2012


Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim

malopolska

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Celem raportu była diagnoza stanu kultury w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji kultury Województwa Małopolskiego). czytaj więcej

25.01.2012


Podsumowanie działalności kulturalnej Samorządu Województwa Małopolskiego oraz regionalnych instytucji kultury w 2011 roku

malopolska

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM opublikował dwa interesujące raporty podsumowujące działania kulturalne w Małopolsce w 2011 roku. Można w nich znaleźć informacje o finansowaniu kultury w regionie, zrealizowanych projektach inwestycyjnych i kulturalnych, efektach funkcjonowania regionalnych instytucji kultury. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami. czytaj więcej

24.01.2012


Województwo Małapolskie. Budżet 2012 i kultura

malopolska

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa na konferencji prasowej przedstawił ogólne założenia budżetu województwa na 2012 rok. W tym również w obszarze kultury: W obszarze kultury marszałek Marek Sowa wspomniał o przewidzianym czytaj więcej

10.11.2011Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Gdzie jestem? Przeglądasz archiwa oznaczone tagiem  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Tagi