Badania w kulturze

Metodologia projektu Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z metodologią badań zrealizowanych w ramach tego projektu. Poniżej znajdują się informacje o wyborze próby badawczej, użytych narzędziach badawczych oraz głównych kategoriach analizy. 10 gmin czytaj więcej

10.11.2010