Badania w kulturze

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Europejskie Centrum Muzyki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe to jedno najważniejszych źródeł finansowania rozwoju kultury w trzech obszarach: ochrony zabytków; infrastruktury kultury; szkolnictwa artystycznego. Do 31 czytaj więcej

20.01.2012