Badania w kulturze

Małopolskie Studia Regionalne. Kultura. Przestrzeń rozwoju

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

Polecamy Państwa uwadze najnowszy numer Małopolskich Studiów Regionalnych poświęcony kulturze jako przestrzeni rozwoju. Artykuły zawarte w publikacji są w dużej części rozwinięciem rozmów prowadzonych w ramach konferencji Kultura czytaj więcej

10.11.2011


Strategia rozwoju Małopolski a obszar funkcjonalny kultury

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

26 września 2011 r. Sejmik przyjął Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”. Według tej strategii kultura odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju regionu. Jak czytaj więcej

03.11.2011


Diagnoza stanu kultury w województwie małopolskim

malopolska

Instytut Badań Strukturalnych od 30 czerwca 2011 roku realizuje badania pt. Diagnoza stanu kultury w województwie małopolskim na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Głównym celem badania jest opracowanie wytycznych czytaj więcej

29.08.2011


Samorząd Małopolski: cele rozwoju kultury oraz działania zrealizowane w latach 2007-2010

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W LATACH 2007–2010, opracowanym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM. Można w nim znaleźć czytaj więcej

27.05.2011


Powstaną założenia polityki rozwoju sektora kultury w Małopolsce

Zarząd Województwa Małopolskiego wspólnie z Departamentem Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM rozpoczyna działania związane z wytyczeniem kierunków rozwoju kultury w regionie. Na podstawie kilku dostępnych informacji można wskazać główne czytaj więcej

09.05.2011


Małopolskie Obserwatorium Kultury zostało zaproszone na spotkanie Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji

MIK2

Na spotkaniu, które miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kultury, Małopolskie Obserwatorium Kultury zaprezentowało plan rozwoju na 2011 rok oraz dotychczasowe efekty działań pilotażowych. Prezentacja MIK na radzie obserwatoriów rozwoju Małopolski czytaj więcej

07.12.2010


Ewaluacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze kultury

MRPO jest jednym z najważniejszych programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających inwestycje w Małopolsce. Założenia tego programu zostały przygotowane w Małopolsce i w drodze konsultacji zaakceptowane przez Komisję Europejską. Jednostką czytaj więcej

26.10.2010


Wizja i strategia w zarządzaniu regionem – przykład Małopolski

Polecamy Państwa uwadze prezentację „Wizja i strategia w zarządzaniu regionem – przykład Małopolski” Pana Jacka Woźniaka, dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego towarzyszącą wystąpieniu na konferencji czytaj więcej

20.07.2010


Relacja z konferencji Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu

Prezentacja Marka Nawary – marszałka Województwa Małopolskiego Swoją wypowiedź rozpoczął od przedstawienia zasobów i potencjałów rozwoju kultury w regionie: unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego (obiekty zabytkowe, pomniki historii, obiekty czytaj więcej

10.06.2010


Rozwój lokalny. Magiel szans

Obserwacja toczącej się „samorządowym” rytmem dyskusji na temat rozwoju lokalnego skłania do refleksji o jej pozornej „nieważności” dla społeczności Małopolski, nieważności spowodowanej raczej brakiem pomysłu samorządowców na współpracę z mieszkańcami czytaj więcej

25.05.2010Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Gdzie jestem? Przeglądasz archiwa oznaczone tagiem  Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego

Tagi