Badania w kulturze

Konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju kultury w Krakowie

22 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie mające na celu zaprezentowanie wyników badań na temat stanu kultury i polityki kulturalnej Krakowa oraz skonsultowanie propozycji priorytetów do strategii rozwoju kultury w Krakowie do roku 2022. czytaj więcej

28.04.2016


Raport Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju

3

Miasto Kraków opublikowało raport końcowy z badania sektora kultury pt. Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju. Publikację przygotowała firma Agrotec na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. W celu przygotowania czytaj więcej

17.02.2016


Zabłocie. Odgórny plan rewitalizacji czy oddolny klaster przemysłów kreatywnych?

Zabłocie John Kraus Flickr

Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora czy wciąż jeszcze niesprecyzowane plany powstania Forum Literatury sprzyjają dyskusjom o Zabłociu jako nowym „kulturalnym centrum Krakowa”. Z jednej strony czytaj więcej

17.09.2014


Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa. Obszar kultury i dziedzictwa narodowego

KRK-new

W ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa w maju swoje prace zainaugurował zespół odpowiedzialny za „Obszar strategiczny E – Kultura i dziedzictwo kulturowe”. Dotychczas odbyły się dwa spotkania konsultacyjne czytaj więcej

02.06.2014


Forum Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa

Logo FMiMK

Już jutro rozpocznie się dwudniowe, założycielskie Forum Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa. Inicjatorzy tego spotkania tak określili długofalowy cel działania forum obywateli: Stwórzmy przestrzeń do debaty nad najważniejszymi sprawami w mieście. czytaj więcej

01.03.2013


Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury o Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie

KDO

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pn. Opinia zespołu ds. Strategii KDO na temat dokumentu Strategia Rozwoju Kultury Krakowa na lata 2010 – 2014 oraz stanu jego realizacji, przygotowanym w ramach prac Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury. czytaj więcej

05.12.2012


Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014. Istnieje ale nie działa

Fabryka Schindlera | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Zapraszamy do przeczytania tekstu dr Bożeny Gierat-Bieroń z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Kraków: kultura przez duże „K” zamieszczonego na portalu Salon24. Artykuł analizuje opracowaną przez Urząd Miasta Krakowa Strategię Rozwoju Kultury czytaj więcej

05.04.2012


Kraków. Został opublikowany projekt strategii rozwoju kultury

Konwent ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie (tu można zobaczyć skład osobowy) opublikował wstępny projekt strategii rozwoju kultury w Krakowie. Priorytety, cele strategiczne i zadania, którymi należy zająć się czytaj więcej

25.05.2010Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Gdzie jestem? Przeglądasz archiwa oznaczone tagiem  Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie

Tagi