Badania w kulturze

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

MKIDN_2

Pierwszy dokument rządowy, który w sposób systematyczny podejmuje problematykę budowy wzajemnego zaufania między obywatelami oraz między obywatelami a państwem i jego instytucjami – to Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Uchwałę o jej czytaj więcej

27.03.2013


Unijne środki na kulturę w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020

PKB na KM

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz w regionalnych urzędach marszałkowskich trwają, coraz bardziej zaawansowane prace, których celem jest opracowanie nowych mechanizmów finansowania projektów rozwojowych ze środków pochodzących z budżetu UE na lata 2014-2020. Jaki mogą być wyzwania sektora kultury w kontekście wykorzystania tych środków? czytaj więcej

28.12.2012


Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania

ROPS

Serdecznie zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia pt. „Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania” zamieszczonego w czasopiśmie ES.o.ES wydawanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. czytaj więcej

08.10.2012


Regionalne Obserwatorium Kultury. Zakres tematyczny badań i analiz kultury w kontekście regionalnych polityk rozwoju

strategia rozwoju Małopolski

W Polsce funkcjonuje coraz więcej obserwatoriów kultury, zarówno regionalnych (śląskie i wielkopolskie), jak i miejskich (np. Bydgoszcz). W ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury planowane jest uruchomienie sieci obserwatoriów czytaj więcej

12.01.2012


VI Kongres Obywatelski o kompetencjach, edukacji pozaszkolnej i nieformalnej

ko

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z VI Kongresu Obywatelskiego, który odbył się w Warszawie 5 listopada pod hasłem JAKI ROZWÓJ, JAKA EDUKACJA W XXI WIEKU? – WIELKIE PRZEWARTOŚCIOWANIE. Jednym z wiodących czytaj więcej

19.12.2011


Kultura innowacji, kapitał społeczny, obywatele dla zmiany, kreatywna przedsiębiorczość

SRKS

Cztery formuły – jak w tytule – mogą definiować zawartość Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Prace nad jej projektem dobiegły końca, na stronie MKiDN jest już umieszczona ostateczna wersja czytaj więcej

07.11.2011


Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – wywiad z Moniką Smoleń z MKiDN-u

mkidn_01

Polecamy wywiad z Moniką Smoleń, Podsekretarzem Stanu w MKiDN, osobą odpowiedzialną za przygotowanie narodowej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Z wywiadu można dowiedzieć się, na jakim etapie są obecnie prace nad strategią czytaj więcej

30.06.2011


Konsultacje Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Małopolsce

5634222414_b5e3b72924

O konieczności budowania zaufania społeczeństwa do państwa, potrzebie kształcenia przez całe życie, wspieraniu mediów w pełnieniu ich roli misyjnej, współpracy pozwalającej osiągać cele w dłuższym okresie – mówili 19 kwietnia czytaj więcej

20.04.2011


Wstępne założenia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

MKiDN opublikował drugą wersję założeń Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (po pierwszym cyklu konsultacji społecznych). W stosunku do pierwszej wersji została ona uzupełniona o zasady horyzontalne (kwestie przekrojowe związane z realizacją czytaj więcej

17.08.2010


Minister Zdrojewski o finansowaniu kultury

W Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad z ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim. Ciekawsze myśli: o dochodowości kultury: Kultura, a przede wszystkim jej przemysły są niezwykle dochodowe. Według szefa doradców premiera czytaj więcej

19.05.2010Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Gdzie jestem? Przeglądasz archiwa oznaczone tagiem  Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Tagi