Badania w kulturze

Raport Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Nowa Sprawozdawczość

Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu badawczego Nowa sprawozdawczość instytucji kultury autorstwa zespołu w składzie: Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lech Dulian. Publikacja czytaj więcej

03.06.2016


Narzędzie online. Nowy formularz sprawozdawczy instytucji kultury

nowa sprawozdawczosc

W ramach realizacji projektu Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce zostało opracowane narzędzie online o charakterze internetowego kwestionariusza sprawozdawczego przeznaczonego dla instytucji kultury i innych czytaj więcej

10.05.2016


Podsumowanie raportu Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Nowa Sprawozdawczość

Diagnoza Główny Urząd Statystyczny (GUS), a dokładnie Ośrodek Statystyki Kultury w Krakowie, prowadzi stały, coroczny program gromadzenia i analizy sprawozdań podmiotów (instytucji kultury oraz innych jednostek) prowadzących działalność kulturalną. czytaj więcej

16.04.2016


Statystyka, sprawozdawczość i ewaluacja kultury. Komentarze badaczy i ekspertów

nowa sprawozdawczosc

W ramach realizacji projektu „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce” w październiku i listopadzie 2014 roku zostały zrealizowane trzy panele eksperckie z udziałem interesariuszy programu statystyki czytaj więcej

03.04.2016


Instytucja kultury – opis z natury (trudny)

MDDK-Płaza

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce. Pierwszym modułem projektu czytaj więcej

26.02.2014


Nowy projekt badawczy MIK-u. Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

dom kultury

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach czytaj więcej

07.02.2014


Międzyresortowy Zespół Metodologiczny ds. Statystyki Kultury

mkidn_01

Małopolski Instytut Kultury, 10 października 2012 roku wziął udział w spotkaniu Międzyresortowego Zespołu Metodologicznego ds. Statystyki Kultury. Zadaniem Zespołu jest ustalenie obszaru zjawisk znajdujących się w polu zainteresowania statystyki kultury, przegląd już istniejących narzędzi i zaprojektowanie nowych dla potrzeb zbierania danych w obszarze kultury oraz stworzenie metodologii dla nowych badań. czytaj więcej

12.10.2012


Opinia Forum Kraków dla MKiDN na temat kwestionariusza K-07

Forum Krakow

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Forum Kraków na temat kwestionariusza K-07 dotyczącego działalności domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic, używanego przez Główny Urząd Statystyczny. Centra kultury, obok bibliotek, stanowią najliczniejszą grupę instytucji kultury, dlatego niezwykle istotne są statystyki odnoszące się do tego sektora kultury. czytaj więcej

27.04.2012


Instytucje kultury Województwa Małopolskiego. Finansowanie i dochody

malopolska

Zapraszamy do zapoznania się z analizą danych dotyczących finansowania oraz dochodów regionalnych instytucji kultury w Małopolsce. Opracowanie powstało na podstawie dwóch dokumentów Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM: INSTYTUCJE KULTURY- czytaj więcej

03.04.2012


Portal Moja Polis jest już dostępny w wersji testowej

Stowarzyszenie Klon/Jawor uruchomiło wersję testową portalu Moja Polis: Celem projektu jest wzmocnienie partnerstwa lokalnego – rozwój skutecznych mechanizmów partycypacji, w szczególności współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami czytaj więcej

14.05.2010