Badania w kulturze

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2014 rok

mik2

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji czytaj więcej

31.07.2015


Dostępność kultury jako główny temat sprawozdawczości instytucji kultury

dom kultury

Jednym z głównych zadań statystyki publicznej w obszarze kultury jest gromadzenie i opracowywanie sprawozdań instytucji kultury z prowadzonej działalności. Dzięki temu badaniu GUS zbiera informacje o systemie instytucji kultury w Polsce czytaj więcej

15.07.2015


Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2013 rok

mik2

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji czytaj więcej

03.04.2014


Sprawozdanie z realizacji XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

MDDK-Płaza

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym dotyczącym organizacji XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tematem wiodącym XV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego były szlaki kulturowe – czytaj więcej

02.10.2013


Dni Małopolski w Brukseli 2012. Sprawozdanie z realizacji projektu

MalopolskaRegionDays2012-223x108

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji projektu Dni Małopolski w Brukseli 2012: Dni Małopolski w Brukseli zostały zainaugurowane przez Region Małopolska w 2007 roku. Zasadniczym celem odbywającego się we wrześniu każdego roku cyklu przedsięwzięć jest promocja regionu. czytaj więcej

14.02.2013


Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013

Małopolska

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił przyjęcie sprawozdania z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013. Zapraszamy do zapoznania się z tym opracowaniem. czytaj więcej

04.01.2013


Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok

7823_1047211876529_1712668166_94462_7104118_n

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok. Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. czytaj więcej

01.03.2012


Sprawozdanie z realizacji projektu Dni Małopolski w Brukseli

dni-malopolski-w-brukseli

Małopolski Instytut Kultury już po raz drugi był realizatorem Małopolskich Dni w Brukseli. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji tego projektu. czytaj więcej

08.11.2011


Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2010 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2010 roku. Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK

02.03.2011


Opracowanie nowej ekspozycji romskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Podsumowanie I etapu

Zapraszam do zapoznania się z pierwszą częścią raportu dotyczącego prac DE nad ekspozycją romską dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Za tydzień ciąg dalszy opisu naszych zmagań i radości, co zainteresowanym pozwoli czytaj więcej

16.04.2010