Badania w kulturze

Europejska sieć obserwatoriów w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej

eno_gründung620x350

Małopolski Instytut Kultury wziął udział w pierwszym założycielskim spotkaniu Europejskiej sieci obserwatoriów w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej (European Network of Observatories in the Field of Arts and czytaj więcej

12.01.2016


Obserwatorium Żywej Kultury w nowej odsłonie

OŻK

Powstała w 2012 roku Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza zainicjowała swoją działalność. Tym samym będą kontynuowane prace nad portalem (czy też szerzej: platformą wiedzy o kulturze w Polsce) czytaj więcej

17.05.2013


Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska oraz Wrocław 2016. Relacja z XVI Forum Kraków

FK_2

XVI Forum Kraków odbyło się 8-9 kwietnia 2013 roku. W pierwszej części spotkania zaprezentowało się Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska, prezentację poprowadzili Anna Komsta z Ośrodka Kultury czytaj więcej

16.04.2013


Edukacja + animacja. Nowe wydawnictwo NCK

edukacjaianimacja

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Narodowego Centrum Kultury EDUKACJA + ANIMACJA. W opracowaniu tym można znaleźć 35 opisów projektów edukacyjnych i animacyjnych, z których duża część została zrealizowana czytaj więcej

24.01.2012


Ewaluacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze kultury. Oś priorytetowa 8: współpraca międzyregionalna

MRPO

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″ powstałym w ramach programu ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo duża część projektów realizowanych w ramach tej osi dotyczyła kultury i dziedzictwa kulturowego. czytaj więcej

17.01.2012


Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków

Forum Krakow

Zapraszamy do przeczytania artykułu pt. „Sieciowanie instytucji animacji kultury na przykładzie Forum Kraków” dostępnego na stronie Programu Dom Kultury Plus. Tekst analizuje działalność Forum Kraków w kontekście rozwoju sektora animacji kultury w Polsce. czytaj więcej

12.01.2012