Badania w kulturze

Czy da się stworzyć katalog usług publicznych dla samorządów w obszarze kultury?

Strategie

Samorządy są instytucjami użyteczności publicznej i w tym sensie są świadczeniodawcami usług publicznych. Usługi te mogą dotyczyć różnych dziedzin – jedną z nich jest kultura. Pytanie może być następujące: jaki kształt powinien mieć katalog usług publicznych w dziedzinie kultury? czytaj więcej

20.07.2012


Programy i narzędzia rozwoju sektora kultury. Samorząd Województwa Małopolskiego

SWM -rozwój sektora kultury

W artykule „Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze” została podjęta próba nakreślenia obrazu instytucjonalnego sektora kultury oraz jego znaczenia gospodarczego. Aby uzupełnić ten obraz, można wskazać, jakie czytaj więcej

23.02.2012


Kto w Małopolsce bada i analizuje kulturę?

malopolska

Tekst został opracowany przez Natalię Dużyk, wolontariuszkę MIK w projekcie Małopolskie Obserwatorium Kultury. Serdecznie dziękujemy za interesujące opracowanie tematu. Badania kultury czy sektora kultury? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. czytaj więcej

02.09.2011


Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

biblioteki

Jest już dostępna publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Książka została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy czytaj więcej

27.06.2011


Tworzenie planu strategicznego w instytucji publicznej

Instytucje publiczne (w tym instytucje kultury) tak samo jak wszystkie inne organizacje funkcjonują dzięki zdefiniowaniu kim są, dla kogo są i po co są. Takie zdefiniowanie nie musi być czytaj więcej

16.07.2010