Badania w kulturze

Raport Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju

3

Miasto Kraków opublikowało raport końcowy z badania sektora kultury pt. Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju. Publikację przygotowała firma Agrotec na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. W celu przygotowania czytaj więcej

17.02.2016


Nowy projekt badawczy MIK-u. Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

dom kultury

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach czytaj więcej

07.02.2014


„Akcja Kreatywność Kraków”

Akcja_kreatywnosc1-160x120

28 września 2012 r.
Bunkier Sztuki
, Plac Szczepański 3a, Kraków

Zapraszamy na konferencję „Akcja Kreatywność Kraków” poświeconą rozwojowi przemysłów kreatywnych w Krakowie i Małopolsce.
W ramach spotkania odbędą się cztery panele dyskusyjne, poświęcone: znaczeniu przemysłów kultury dla rozwoju regionu/miast, budowaniu polityk rozwoju kultury w kontekście przemysłów kreatywnych oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora kreatywnego,
– roli aktywistów (kreatywnych samozatrudnionych) dla rozwoju miejskiej kultury. czytaj więcej

10.09.2012


Debata Państwo wobec kultury

pobrane

Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych obecną sytuacją w kulturze i zmianami zachodzącymi po nowelizacji ustawy „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” na dyskusję pt. „Państwo wobec kultury”, czytaj więcej

10.04.2012


Przemysły kultury – gospodarka – polityki publiczne

Gospodarka i kultura

Coraz więcej mówi się o przemysłach kultury, przemysłach kreatywnych, przemysłach czasu wolnego i przemysłach praw autorskich. Czyli o produkcji dóbr i usług w ramach gospodarki postindustrialnej, ekonomii wiedzy i kapitalizmu kognitywnego. czytaj więcej

09.03.2012


Programy i narzędzia rozwoju sektora kultury. Samorząd Województwa Małopolskiego

SWM -rozwój sektora kultury

W artykule „Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze” została podjęta próba nakreślenia obrazu instytucjonalnego sektora kultury oraz jego znaczenia gospodarczego. Aby uzupełnić ten obraz, można wskazać, jakie czytaj więcej

23.02.2012


Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze

Poland2011_31

Pojęcie „sektora kultury” bardzo się już upowszechniło, używa się go często bezrefleksyjnie w różnych zakresach znaczeniowych: od ujęcia możliwie najszerszego (zbiór wszelkich możliwych podmiotów kultury – instytucji czytaj więcej

22.02.2012