Badania w kulturze

Kultura na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

FK Krynica

Jutro w Krynicy Zdroju rozpocznie się XXII Forum Ekonomiczne. Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Wśród licznych debat, spotkań i konferencji w programie tegorocznego forum nie zabrakło kultury. czytaj więcej

03.09.2012


Obserwatorium kultury w Gdańsku

ikm

W Gdańsku w ramach Instytutu Kultury Miejskiej (miejskiej instytucji kultury) zostało powołane Obserwatorium Kultury: Od roku 2012 instytut jest organizatorem Obserwatorium Kultury w Gdańsku. Obserwatorium realizuje projekty badawcze dotyczące kultury. W ramach programu będą odbywały się również debaty i spotkania na temat nowych zjawisk w kulturze i polityki kulturalnej. czytaj więcej

25.05.2012


Przemysły kultury – gospodarka – polityki publiczne

Gospodarka i kultura

Coraz więcej mówi się o przemysłach kultury, przemysłach kreatywnych, przemysłach czasu wolnego i przemysłach praw autorskich. Czyli o produkcji dóbr i usług w ramach gospodarki postindustrialnej, ekonomii wiedzy i kapitalizmu kognitywnego. czytaj więcej

09.03.2012


Europejskie Polityki Spójności 2014-2020. Bez kultury i turystyki?

MRPO

Nowe założenia Europejskich Polityk Spójności na lata 2014-2020 nie będę wprost wskazywały na możliwość inwestowania w kulturę i turystykę. Polskie regiony przyjęły stanowisko, że tak nie powinno się stać. Decyzja w tej sprawie będzie niezwykle istotna dla kierunków rozwoju sektora kultury. czytaj więcej

01.03.2012


Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Znaczenie sektora kultury

PKB na KM

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu wydanym przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. W raporcie są poruszane kwestie kultury, ponieważ „usługi” oferowane przez sektor kultury są kluczowe dla rozwoju innowacyjności i kreatywności w Polsce. czytaj więcej

01.03.2012


Małopolska 2020. Debata o przyszłości regionu

malopolska

Dziennik Polski wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przygotował cykl artykułów prezentujących nową Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020. Pełny zapis debaty znajduje się na stronie malopolskie.pl. Poniżej czytaj więcej

14.12.2011


Małopolskie Studia Regionalne. Kultura. Przestrzeń rozwoju

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

Polecamy Państwa uwadze najnowszy numer Małopolskich Studiów Regionalnych poświęcony kulturze jako przestrzeni rozwoju. Artykuły zawarte w publikacji są w dużej części rozwinięciem rozmów prowadzonych w ramach konferencji Kultura czytaj więcej

10.11.2011


Strategia rozwoju Małopolski a obszar funkcjonalny kultury

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

26 września 2011 r. Sejmik przyjął Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości”. Według tej strategii kultura odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju regionu. Jak czytaj więcej

03.11.2011


Regionalne ośrodki kultury. IX spotkanie Forum Kraków

ForumKrakow_logo_

Dziewiąte spotkanie Forum Kraków poświęcone było regionalnym ośrodkom kultury – instytucjom prowadzonym przez samorządy regionalne, działającym tak w obszarze animacji kultury (edukacja kulturalna, kreowanie wydarzeń kulturalnych, itp.), jak czytaj więcej

20.10.2011


Samorząd Małopolski: cele rozwoju kultury oraz działania zrealizowane w latach 2007-2010

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W LATACH 2007–2010, opracowanym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM. Można w nim znaleźć czytaj więcej

27.05.2011