Badania w kulturze

Kultura w Małopolskim Planie Inwestycyjnym

malopolskie NOWE

Małopolski Plan Inwestycyjny to narzędzie służące uporządkowaniu kluczowych projektów inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji do 2023 roku. Jest to dokument planistyczny, umieszczone na liście projekty nie czytaj więcej

30.09.2015


RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 i kultura

malopolskie NOWE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował kolejną wersję projektu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z prośbą o udział w czytaj więcej

13.03.2015


Instytut Książki będzie miał nową siedzibę w Krakowie

Instytut Książki

Instytut Książki – narodowa instytucja kultury – będzie miał nową siedzibę w Krakowie. Nowym miejscem na kulturalnej mapie Krakowa będzie adres „ul. Zygmunta Wróblewskiego 6″. czytaj więcej

19.03.2014


Przemysły czasu wolnego. Ekonomia kultury produktywnej i prorozwojowej

Przeglądając liczne regionalne dokumenty strategiczne nie sposób nie zauważyć, że bardzo często posługują się one kategorią „przemysłów czasu wolnego”. Termin ten, od niedawna stosowany w czytaj więcej

23.08.2013


Konsultacje wstępnej listy przedsięwzięć do kontraktu terytorialnego dla Małopolski

malopolskie NOWE

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępną listą przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020 oraz do zgłaszania uwag do tego dokumentu. Można czytaj więcej

20.08.2013


Program Infrastruktura i Środowisko. Alokacje finansowe według regionów

MKIDN_2

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu XI pn. Kultura i dziedzictwo kulturowe finansowane są projekty, których celem jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa czytaj więcej

18.04.2013


Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym 2012. Wyniki dla Małopolski w układzie powiatów

logo-top

Biuro Projektowe UNDP w Polsce opublikowało Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Obrazuje on rozwój społeczny dla Polski na poziomie czytaj więcej

28.03.2013


Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Obszar kultury

Raport o stanie samorządów terytorialnych w Polsce

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie samorządności terytorialnej w Polsce opracowanym przez zespół prof. Jerzego Hausnera. Ustęp poświęcony samorządowym usługom kulturalnym opracowała Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury. czytaj więcej

15.02.2013


Strategia rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020

SRK Mazowsze

Jest już dostępny roboczy tekst Strategii rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020, który obecnie jest poddawany konsultacjom społecznym. Pracami nad strategią kierowała Fundacja czytaj więcej

15.02.2013


Unijne środki na kulturę w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020

PKB na KM

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz w regionalnych urzędach marszałkowskich trwają, coraz bardziej zaawansowane prace, których celem jest opracowanie nowych mechanizmów finansowania projektów rozwojowych ze środków pochodzących z budżetu UE na lata 2014-2020. Jaki mogą być wyzwania sektora kultury w kontekście wykorzystania tych środków? czytaj więcej

28.12.2012