Badania w kulturze

Zagłosuj na Bibliotekę Publiczną w Szynwałdzie

Oddana do użytku w listopadzie 2014 roku nowa Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie (w gminie Skrzyszów, koło Tarnowa) bierze udział w konkursie na Bryłę Roku 2014. Serdecznie zachęcamy do głosowania na ten budynek. Projekt czytaj więcej

13.03.2015


Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym 2012. Wyniki dla Małopolski w układzie powiatów

logo-top

Biuro Projektowe UNDP w Polsce opublikowało Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Obrazuje on rozwój społeczny dla Polski na poziomie lokalnym i regionalnym przy użyciu czytaj więcej

28.03.2013


Kultura miejska – węzły i przepływy. Rekomendacje w zakresie rozwoju miejskich polityk kultury

okładka najnowszej publikacji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami dotyczącymi miejskich polityk kultury w Krakowie. Zostały one przygotowane w ramach projektu badawczego Kultura miejska – węzły i przepływy. Więcej na temat wskazanych tu rekomendacji można znaleźć w publikacji Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod redakcją Anny Nacher, w rozdziale Miejskie polityki kultury. czytaj więcej

17.01.2013


Program Rozwoju Kultury w Warszawie. Był dokument, doszedł system wdrażania

3703483855_09da162314_m

Pisaliśmy już wcześniej o uchwaleniu przez Radę Miasta Warszawy Programu Rozwoju Kultury. W ciągu ostatniego miesiąca został również powołany ciekawy system zarządzania i wdrażania tej strategii. Zapraszamy do zapoznania się z nim. czytaj więcej

07.01.2013


Nowa publikacja. Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

Kultura lokalnie

Prezentujemy Państwu publikację Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu, powstałą w ramach zamykanego obecnie projektu „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze”. Gorąco zapraszamy czytaj więcej

14.12.2011


Raport Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych

sceny-kulturowe

Raport zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. czytaj więcej

14.12.2010


Nowe ośrodki badań kultury

Ciekawym zjawiskiem ale i świetnym przykładem słabej elastyczności publicznych instytucji kultury i wyższych uczelni jest przenoszenie innowacyjnych badań społecznych dotyczących sektora kultury do nowo powstałych fundacji i stowarzyszeń. W ten sposób czytaj więcej

05.11.2010


Relacja z konferencji Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu

Prezentacja Marka Nawary – marszałka Województwa Małopolskiego Swoją wypowiedź rozpoczął od przedstawienia zasobów i potencjałów rozwoju kultury w regionie: unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego (obiekty zabytkowe, pomniki historii, obiekty czytaj więcej

10.06.2010


Instytucje emanacyjne, instytucje-operatorzy

Przygotowując się do opracowania „podręcznika zarządzania strategicznego dla instytucji kultury” w ramach Projektu 18, MIK oraz FRSI musiały dokonać wyboru: jaki typ instytucji ma być jego odbiorcą? Bo czytaj więcej

25.05.2010


Rozwój lokalny. Magiel szans

Obserwacja toczącej się „samorządowym” rytmem dyskusji na temat rozwoju lokalnego skłania do refleksji o jej pozornej „nieważności” dla społeczności Małopolski, nieważności spowodowanej raczej brakiem pomysłu samorządowców na współpracę z mieszkańcami czytaj więcej

25.05.2010