Badania w kulturze

Wynagrodzenia w instytucjach kultury województwa małopolskiego

malopolskie NOWE

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przeciętnych wynagrodzeń brutto w instytucjach kultury, których organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego. Dane zaprezentowane w tym zestawieniu pochodzą ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych przedkładanych czytaj więcej

08.04.2015


Instytucje kultury w Krakowie. Finansowanie działalności bieżącej

admin-ajax

Według dostępnych danych w Krakowie funkcjonują 44 publiczne instytucje kultury, dla których organizatorem jest MKiDN, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie. W organizacji jest kolejna miejska instytucja Muzeum PRL-u (zastąpi czytaj więcej

25.03.2013


Samorządy regionalne. Kultura, instytucje, organizacje pozarządowe

Budżet-kultura-2012-160x120

Szesnaście samorządów regionalnych zarządza ponad dwustoma instytucjami kultury w Polsce oraz wspiera finansowo działalność setek organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury Samorządy wojewódzkie koordynują również rozwój sektora kultury w Polsce czytaj więcej

19.03.2013


Wydatki na kulturę w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok

Małopolska

Podczas XXIX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyło się pierwsze czytanie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok. Na kulturę Małopolska zamierza wydać w sumie 111,5 mln zł. Dotacje dla regionalnych instytucji kultury mają wynieść prawie 90 mln zł. czytaj więcej

27.11.2012


Instytucje kultury Województwa Małopolskiego. Finansowanie i dochody

malopolska

Zapraszamy do zapoznania się z analizą danych dotyczących finansowania oraz dochodów regionalnych instytucji kultury w Małopolsce. Opracowanie powstało na podstawie dwóch dokumentów Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM: INSTYTUCJE KULTURY- czytaj więcej

03.04.2012


Wydatki na kulturę Samorządu Województwa Małopolskiego w 2012 roku. Plan budżetu

malopolska

Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją danych dotyczących finansowania kultury przez Samorząd Województwa Małopolskiego w 2012 roku. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie dokumentu KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2012 ROK (UMWM). czytaj więcej

08.03.2012


Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok

7823_1047211876529_1712668166_94462_7104118_n

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok. Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. czytaj więcej

01.03.2012


Instytucje kultury Województwa Małopolskiego. Wyniki naboru do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok

malopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował zestawienie wyników naboru regionalnych instytucji kultury do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok. W sumie instytucje te złożyły 75 wniosków o dofinansowanie działań, 21 z nich zostało zaakceptowane przez MKiDN. Razem regionalne instytucje kultury otrzymają 1,832 mln złotych. czytaj więcej

07.02.2012


Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim

malopolska

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Celem raportu była diagnoza stanu kultury w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji kultury Województwa Małopolskiego). czytaj więcej

25.01.2012


Podsumowanie działalności kulturalnej Samorządu Województwa Małopolskiego oraz regionalnych instytucji kultury w 2011 roku

malopolska

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM opublikował dwa interesujące raporty podsumowujące działania kulturalne w Małopolsce w 2011 roku. Można w nich znaleźć informacje o finansowaniu kultury w regionie, zrealizowanych projektach inwestycyjnych i kulturalnych, efektach funkcjonowania regionalnych instytucji kultury. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami. czytaj więcej

24.01.2012