Badania w kulturze

Ewaluacja projektu Maszynownia. Zasilanie kultury

maszynownia

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ewaluacyjnymi projektu Maszynownia. Zasilanie kultury. Nie zgadujemy. Badamy Przed przystąpieniem do programowania kursu szkoleniowego postanowiliśmy rozpoznać czy instytucje kultury chcą / są gotowe na współpracę czytaj więcej

26.01.2015


Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2013 rok

mik2

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji czytaj więcej

03.04.2014


Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”- sprawozdanie merytoryczne

csb

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Projekt został zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z Gminą Andrychów czytaj więcej

30.07.2013


Raport ewaluacyjny Dilettante 2012

dilettante

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji X edycji Programu Dilettante – teatr w ruchu. Dilettante to program MIK utworzony w 2002 roku w celu wsparcia amatorskich dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. czytaj więcej

26.02.2013


Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013

Małopolska

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił przyjęcie sprawozdania z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013. Zapraszamy do zapoznania się z tym opracowaniem. czytaj więcej

04.01.2013


Sprawozdanie merytoryczne z XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

mddk

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym dotyczącym organizacji XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. czytaj więcej

21.09.2012


Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim

malopolska

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Celem raportu była diagnoza stanu kultury w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji kultury Województwa Małopolskiego). czytaj więcej

25.01.2012


Ewaluacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze kultury. Oś priorytetowa 8: współpraca międzyregionalna

MRPO

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″ powstałym w ramach programu ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo duża część projektów realizowanych w ramach tej osi dotyczyła kultury i dziedzictwa kulturowego. czytaj więcej

17.01.2012


Małopolska skuteczna w sięganiu po środki z mecenatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało raport z ewaluacji programu Wydarzenia Artystyczne w 2010 roku. Jest on dostępny na stronie Platforma Kultury. Ewaluacji został poddany sam program (proces wdrażania) czytaj więcej

09.12.2011


Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości. Raport ewaluacyjny

biblioteki

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Ewaluacja Projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”, opracowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Małopolski Instytut Kultury uczestniczył w tym projekcie będąc odpowiedzialnym za przygotowanie publikacji o zarządzaniu strategicznym instytucjami kultury oraz realizację konferencji podsumowującej całość przedsięwzięcia. czytaj więcej

02.11.2011