Badania w kulturze

Ewaluacja projektu Maszynownia. Zasilanie kultury

maszynownia

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ewaluacyjnymi projektu Maszynownia. Zasilanie kultury. Nie zgadujemy. Badamy Przed przystąpieniem do programowania kursu szkoleniowego postanowiliśmy rozpoznać czy instytucje kultury czytaj więcej

26.01.2015


Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2013 rok

mik2

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach czytaj więcej

03.04.2014


Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”- sprawozdanie merytoryczne

csb

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym z realizacji projektu Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Projekt został zrealizowany przez Małopolski Instytut czytaj więcej

30.07.2013


Raport ewaluacyjny Dilettante 2012

dilettante

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji X edycji Programu Dilettante – teatr w ruchu. Dilettante to program MIK utworzony w 2002 roku w czytaj więcej

26.02.2013


Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013

Małopolska

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił przyjęcie sprawozdania z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013. Zapraszamy do zapoznania się z tym opracowaniem. czytaj więcej

04.01.2013


Sprawozdanie merytoryczne z XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

mddk

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym dotyczącym organizacji XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. czytaj więcej

21.09.2012


Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim

malopolska

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Celem raportu była diagnoza stanu kultury w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji kultury Województwa Małopolskiego). czytaj więcej

25.01.2012


Ewaluacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze kultury. Oś priorytetowa 8: współpraca międzyregionalna

MRPO

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″ powstałym w ramach programu ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo duża część projektów realizowanych w ramach tej osi dotyczyła kultury i dziedzictwa kulturowego. czytaj więcej

17.01.2012


Małopolska skuteczna w sięganiu po środki z mecenatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało raport z ewaluacji programu Wydarzenia Artystyczne w 2010 roku. Jest on dostępny na stronie Platforma Kultury. Ewaluacji został poddany czytaj więcej

09.12.2011


Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości. Raport ewaluacyjny

biblioteki

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Ewaluacja Projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”, opracowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Małopolski Instytut Kultury uczestniczył w tym projekcie będąc odpowiedzialnym za przygotowanie publikacji o zarządzaniu strategicznym instytucjami kultury oraz realizację konferencji podsumowującej całość przedsięwzięcia. czytaj więcej

02.11.2011