Badania w kulturze

Księgarnie w Krakowie. Czy będą miały lepiej?

książki

Rada Miasta Krakowa zobowiązała prezydenta Jacka Majchrowskiego do przygotowania programu wsparcia dla księgarń stacjonarnych wyróżniających się działalnością kulturalną, funkcjonujących na obszarze miasta (do 30 listopada 2015 roku). Dodatkowo czytaj więcej

28.08.2015


Zabłocie. Odgórny plan rewitalizacji czy oddolny klaster przemysłów kreatywnych?

Zabłocie John Kraus Flickr

Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora czy wciąż jeszcze niesprecyzowane plany powstania Forum Literatury sprzyjają dyskusjom o Zabłociu jako nowym „kulturalnym centrum Krakowa”. Z jednej strony czytaj więcej

17.09.2014


Raport pt. Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych

logo

Jest już dostępny raport pt. Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych. W ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki powstał nowy raport, w którym znajdują się aktualne informacje na temat sytuacji „przemysłu kultury” czytaj więcej

09.11.2012


„Akcja Kreatywność Kraków”

Akcja_kreatywnosc1-160x120

28 września 2012 r.
Bunkier Sztuki
, Plac Szczepański 3a, Kraków

Zapraszamy na konferencję „Akcja Kreatywność Kraków” poświeconą rozwojowi przemysłów kreatywnych w Krakowie i Małopolsce.
W ramach spotkania odbędą się cztery panele dyskusyjne, poświęcone: znaczeniu przemysłów kultury dla rozwoju regionu/miast, budowaniu polityk rozwoju kultury w kontekście przemysłów kreatywnych oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora kreatywnego,
– roli aktywistów (kreatywnych samozatrudnionych) dla rozwoju miejskiej kultury. czytaj więcej

10.09.2012


MIK poleca: Kultura i biznes. Partnerstwo?

Kultura_i_biznes_MCK

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Kultura i biznes. Partnerstwo?” organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury, 24 października 2012 roku. Czy kultura i biznes to dwa odrębne sektory, których zainteresowania nigdy się nie pokrywają? A może raczej czytaj więcej

03.09.2012


Kultura w regionalnych programach strategicznych

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

Już tylko do 14 września potrwają otwarte konsultacje projektów programów strategicznych będących uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020. W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego serdecznie zachęcamy do udziału. Szczególnie czytaj więcej

30.08.2012


Europa Kreatywna

Creative Europe

Komisja Europejska przygotowuje program Kreatywna Europa, który ma zapewnić kompleksowe wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych, w tym sektora audiowizualnego w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020. Zgodnie czytaj więcej

25.05.2012


Dlaczego artyści są biedni. Próba diagnozy

Zbiornik kultury

Zapraszamy do przeczytania tekstu Kuby Szredera Dlaczego artyści są biedni. Próba diagnozy zamieszczonego w Notesie 76. Jest to zredagowana i uzupełnione wersja jego wystąpienia podczas debaty Czy artysta musi być czytaj więcej

14.05.2012


Przemysły kultury – gospodarka – polityki publiczne

Gospodarka i kultura

Coraz więcej mówi się o przemysłach kultury, przemysłach kreatywnych, przemysłach czasu wolnego i przemysłach praw autorskich. Czyli o produkcji dóbr i usług w ramach gospodarki postindustrialnej, ekonomii wiedzy i kapitalizmu kognitywnego. czytaj więcej

09.03.2012


Programy i narzędzia rozwoju sektora kultury. Samorząd Województwa Małopolskiego

SWM -rozwój sektora kultury

W artykule „Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze” została podjęta próba nakreślenia obrazu instytucjonalnego sektora kultury oraz jego znaczenia gospodarczego. Aby uzupełnić ten obraz, można wskazać, jakie czytaj więcej

23.02.2012