Badania w kulturze

Rozpoczynamy pierwszy moduł badawczy projektu „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014”!

Fot. MIK. Dama. 2015. (CC BY-NC-SA 2.0)

Po długim i bardzo intensywnym okresie przygotowawczym ruszyliśmy z analizami danych zastanych. czytaj więcej

23.06.2015


Raport z pierwszego etapu badań: „Animacja/Edukacja.Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”

Animacja edukacja okładka

Szanowni Państwo, prezentujemy raport przedstawiający portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Tekst jest materiałem podsumowującym pierwszy moduł badawczy zrealizowany w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji czytaj więcej

05.11.2013


TEDxKraków. Kultura miejska – węzły i przepływy

tedxkrakow

Zapraszamy (szczęśliwców, którym udało się wykoncypować wstęp) do udziału w konferencji TEDxKraków. Wydarzenie odbędzie się 25 października 2013 w Krakowie, w Starej Zajezdni (Św Wawrzyńca 12). Start o 9.00. Dziś ostatni czytaj więcej

11.10.2013


Nowy projekt badawczy MIK-u: Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

MKIDN_2

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. czytaj więcej

31.05.2013


Nowy projekt badawczy MIK-u: Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich.

MOK

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne czytaj więcej

14.02.2013


Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania

ROPS

Serdecznie zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia pt. „Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania” zamieszczonego w czasopiśmie ES.o.ES wydawanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. czytaj więcej

08.10.2012


Wyniki naboru do Obserwatorium Kultury 2012

mkidn_01

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dziś wyniki pierwszego naboru do Programu Obserwatorium Kultury. Program ten służy dofinansowaniu badań i analiz kultury. Wsparcie finansowe otrzyma 27 instytucji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą projektów. W Małopolsce dofinansowanie uzyskały dwie instytucje: Fundacja Korporacja Ha!Art z projektem „Restart zespołów filmowych” – projekt badawczy oraz Małopolski Instytut Kultury z projektem Kultura miejska – węzły i przepływy. czytaj więcej

01.02.2012


Raporty – Obserwatorium Kultury NCK 2011

Obserwatorium Kultury

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań sektora kultury opracowanymi w ramach Programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Publikacje powstałe w oparciu o badania społeczne oraz analizy eksperckie są najnowszymi obecnie opracowaniami na temat kultury w Polsce. Można w nich znaleźć informacje o inwestycjach w infrastrukturę, przemianach polskich metropolii, zarządzaniu partycypacyjnym, uczestnictwie w kulturze, funkcjonowaniu lokalnych domów kultury i wiele innych. czytaj więcej

20.01.2012


Nowa publikacja. Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

Kultura lokalnie

Prezentujemy Państwu publikację Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu, powstałą w ramach zamykanego obecnie projektu „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze”. Gorąco zapraszamy czytaj więcej

14.12.2011


Aktywność kulturowa młodzieży w małych miejscowościach oraz na wsi

Młodziez na wsi2

Poniższy artykuł w całości został opracowany na podstawie raportu z badań „Młodzież na wsi”, przygotowanego przez Agnieszkę Strzemińską i Marię Wiśnicką. Publikacja powstała w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Wszystkie cytaty pochodzą czytaj więcej

02.12.2011