Badania w kulturze

Raport Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych

sceny-kulturowe

Raport zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. czytaj więcej

14.12.2010


Kultura: produkt czy dobro publiczne?

17.06.2010


Obserwatorium Żywej Kultury. Kolejny krok?

Narodowe Centrum Kultury oraz Uniwersytet Warszawski podpisały 29 kwietnia umowę o współpracy w ramach projektu Obserwatorium Żywej Kultury. Jest to kolejny krok w nabierającym tempa (powoli…) przedsięwzięciu powołania systemu informacji czytaj więcej

11.05.2010


Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej? Seminarium NCK

Polecamy kolejne seminarium z cyklu „Kultura i rozwój”, współorganizowane przez Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Collegium Civitas, w ramach kampanii „Kultura się liczy!” pt. Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej? Spotkanie czytaj więcej

06.05.2010


Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. MIK otrzymał grant w ramach programu Obserwatorium Kultury NCK

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury” w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Projekt będzie czytaj więcej

01.05.2010


Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce YouTube i Naszej-klasy

Polecamy seminarium z cyklu Kultura i rozwój, współorganizowane przez Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury i Collegium Civitas, w ramach kampanii Kultura się liczy!. Tytuł seminarium to Ewolucja czy rewolucja? Instytucje kultury w epoce czytaj więcej

08.04.2010


Obserwatoria kultury w Polsce

W dniu 17 marca 2010 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie odbyło się seminarium konsultacyjne na temat powołania sieci obserwatoriów kultury w Polsce. Podczas seminarium zaproszeni goście mieli szansę czytaj więcej

03.02.2010