Badania w kulturze

Małopolskie priorytety rozwoju w obszarze kultury

malopolskie NOWE

Zapraszamy do zapoznania się z tabelą prezentującą kluczowe działania i przedsięwzięcia w obszarze kultury zawarte w projektach programów strategicznych: Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego Regionalna Strategia Innowacji Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy czytaj więcej

10.10.2013


Konsultacje wstępnej listy przedsięwzięć do kontraktu terytorialnego dla Małopolski

malopolskie NOWE

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępną listą przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020 oraz do zgłaszania uwag do tego dokumentu. Można je zgłaszać do 30 sierpnia 2013 roku czytaj więcej

20.08.2013


Konsultacje projektu programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

malopolskie NOWE

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów dziewięciu programów strategicznych (w tym programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego) będących podstawą dla prowadzenia polityk rozwoju w województwie małopolskim w latach 2013-2020. Uwagi czytaj więcej

08.04.2013


Kultura w regionalnych programach strategicznych

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

Już tylko do 14 września potrwają otwarte konsultacje projektów programów strategicznych będących uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020. W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego serdecznie zachęcamy do udziału. Szczególnie czytaj więcej

30.08.2012


Konsultacje społeczne programu strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

Serdecznie zapraszamy w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących założeń programu strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Program ten będzie wskazywał kluczowe przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, turystyki oraz sportu realizujące cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w perspektywie 2020 roku. czytaj więcej

10.07.2012


Program strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

strategia rozwoju Małopolski

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego Marszałek Marek Sowa przestawił wstępne założenia pakietu programów strategicznych Województwa Małopolskiego do roku 2020. Obszar kultury został przypisany do programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Zapraszamy do zapoznania się z jego założeniami. czytaj więcej

03.07.2012Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Gdzie jestem? Przeglądasz archiwa oznaczone tagiem  Program Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Tagi