Badania w kulturze

Instytucje emanacyjne, instytucje-operatorzy

Przygotowując się do opracowania „podręcznika zarządzania strategicznego dla instytucji kultury” w ramach Projektu 18, MIK oraz FRSI musiały dokonać wyboru: jaki typ instytucji ma być jego odbiorcą? Bo czytaj więcej

25.05.2010


Portal Moja Polis jest już dostępny w wersji testowej

Stowarzyszenie Klon/Jawor uruchomiło wersję testową portalu Moja Polis: Celem projektu jest wzmocnienie partnerstwa lokalnego – rozwój skutecznych mechanizmów partycypacji, w szczególności współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami czytaj więcej

14.05.2010


Ku Małopolskiemu Obserwatorium Kultury

Zamieszczony poniżej tekst jest pierwszym podsumowaniem rozmów Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologi Społecznej WH AGH na temat współpracy przy powołaniu Małopolskiego Obserwatorium Kultury. Prof. Janusz czytaj więcej

14.05.2010


Obserwatorium Żywej Kultury. Kolejny krok?

Narodowe Centrum Kultury oraz Uniwersytet Warszawski podpisały 29 kwietnia umowę o współpracy w ramach projektu Obserwatorium Żywej Kultury. Jest to kolejny krok w nabierającym tempa (powoli…) przedsięwzięciu powołania systemu informacji czytaj więcej

11.05.2010


Obserwatoria kultury w Polsce

W dniu 17 marca 2010 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie odbyło się seminarium konsultacyjne na temat powołania sieci obserwatoriów kultury w Polsce. Podczas seminarium zaproszeni goście mieli szansę czytaj więcej

03.02.2010