Badania w kulturze

Forum Kraków. Część IV

ForumKrakow_logo_

Spotkanie menadżerów i dyrektorów instytucji kultury poświęcone było modelom instytucji kultury działających w ramach III sektora. Na spotkaniu Marta Białek-Graczyk zaprezentowała projekt Animatornia Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę, a Zofia czytaj więcej

05.09.2010


Jaki dom kultury w Polsce? Część III

jaki-dom-kultury-w-pl

Spotkanie było poświęcone roli regionalnych ośrodków kultury, czyli jaką funkcję powinny pełnić, jakie działania powinny podejmować na rzecz rozwoju sektora kultury w regionie oraz jaki model instytucjonalny powinny czytaj więcej

05.08.2010


Zarządzanie strategiczne w instytucji kultury

Zarządzanie strategiczne to przede wszystkim różnorodne umiejętności instytucji związane z wytyczaniem i osiąganiem długookresowych celów. Taka definicja mówi o praktyce działania instytucji, która poprzez swoje umiejętności programowania i przeprogramowywania się osiąga czytaj więcej

20.07.2010


Relacja z konferencji Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu

Prezentacja Marka Nawary – marszałka Województwa Małopolskiego Swoją wypowiedź rozpoczął od przedstawienia zasobów i potencjałów rozwoju kultury w regionie: unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego (obiekty zabytkowe, pomniki historii, obiekty czytaj więcej

10.06.2010


Instytucje emanacyjne, instytucje-operatorzy

Przygotowując się do opracowania „podręcznika zarządzania strategicznego dla instytucji kultury” w ramach Projektu 18, MIK oraz FRSI musiały dokonać wyboru: jaki typ instytucji ma być jego odbiorcą? Bo czytaj więcej

25.05.2010


Jaki dom kultury w Polsce? cz. II

dk

W dniach 12-13 kwietnia 2010 r. odbyło się, zgodnie z planem, spotkanie poświęcone poszukiwaniom formuły dobrego zarządzania ośrodkiem kultury. Pierwsze, grudniowe zebranie zakończyło się podjęciem decyzji o założeniu stałego czytaj więcej

07.05.2010


Jaki dom kultury w Polsce?

Jeszcze przed Świętami, w dniach 14-15 grudnia 2009 r., w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie spotkało się kilkanaście osób z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury. Forum gromadzące osoby z terenu całego kraju, czytaj więcej

30.03.2010