Badania w kulturze

MIK poleca: Konferencja Kultura polskich miast i wsi w świetle badań jakościowych

Obserwatorium Kultury

Polecamy Państwa uwadze konferencję pt. Kultura polskich miast i wsi w świetle badań jakościowych. Odbędzie się ona w Warszawie 13 października 2011 roku. Organizatorami są Narodowe Centrum Kultury, Akademia czytaj więcej

21.09.2011


Forum Kultury o regionalnych ośrodkach kultury

ForumKrakow_logo_

Już w przyszły poniedziałek rozpocznie się kolejne dwudniowe spotkanie Forum Kraków. Głównym tematem będą regionalne ośrodki kultury. Jaką funkcję pełnią w kontekście rozwoju kultury w regionach? Jak współpracują czytaj więcej

21.09.2011


Poprawki do ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej (jednak) są.

senat

31 sierpnia 2011 Sejm głosował nad poprawkami senatu – część odrzucając, a część przyjmując – tym samym została znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. Kontrowersyjne przepisy o umowach sezonowych czytaj więcej

16.09.2011


Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

biblioteki

Jest już dostępna publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Książka została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy czytaj więcej

27.06.2011


Plany rozwoju instytucji kultury w programie „Dom Kultury Plus”

domkulturyplus

W ramach programu Dom Kultury Plus, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury, zakończył się cykl szkoleń, których celem było przygotowanie uczestniczących w programie domów kultury (50 instytucji z całej Polski) do samodzielnego czytaj więcej

15.06.2011


W maju ukaże się drukiem publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju

Publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury została przygotowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości czytaj więcej

12.05.2011


Forum Kraków. Część VI

Forum Kraków przyjęło nowe ramy organizacyjne Forum Kraków będzie odtąd formalnym zrzeszeniem bez osobowości prawnej. Na spotkaniu został przyjęty statut, a nowo ukonstytuowane Walne Zebranie Członków Forum dokonało czytaj więcej

18.03.2011


Forum Kraków. Część V

ForumKrakow_logo_

Piąte spotkanie Forum Kraków było nietypowe, ponieważ miało ono miejsce w Łaźni Nowej zaraz po zakończeniu konferencji „Dom kultury – nowe otwarcie” 15 grudnia 2010 roku. Nie odbyły czytaj więcej

30.12.2010


Scenariusz publikacji o zarządzaniu strategicznym instytucją kultury

Prezentujemy Państwu scenariusz publikacji opracowywanej w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. Publikacja zostanie wydana w kwietniu 2011 roku. Publikacja będzie miała charakter podręcznika czytaj więcej

05.11.2010


Regionalne Obserwatorium Kultury w Poznaniu

1 października Miasto Poznań i Uniwersytet Adama Mickiewicza podpisały umowę (list intencyjny) o powołaniu Regionalnego Obserwatorium Kultury. Nas w Regionalnym Obserwatorium Kultury interesować będzie to, jak są one czytaj więcej

25.10.2010