Badania w kulturze

XXX spotkanie Forum Kraków

XXXFK

XXX spotkanie Forum Kraków, o charakterze wewnętrznym, odbyło się w dniach 20–21 lutego 2017 roku i miało na celu wypracowanie nowej strategii działania wobec zmian zachodzących w sektorze animacji kultury czytaj więcej

21.02.2017


Relacja z XXIV Forum Kraków

FK_2

XXIV spotkanie Forum Kraków zostało zorganizowane we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, a odbywało się 14 i 15 września 2015 roku w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury. Celem spotkania były czytaj więcej

05.10.2015


Konsultacje założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019

FK_2

Forum Kraków wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie konsultacyjne założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019. Spotkanie odbędzie się w dniu czytaj więcej

04.09.2015


Projekt badawczy MIK na międzynarodowej konferencji Digital Heritage 2015!

Fot. MIK. Dama. 2015. (CC BY-NC-SA 2.0)

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane wyniki pierwszego modułu badawczego na temat praktyk i strategii upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce. czytaj więcej

16.07.2015


Raport metodologiczny: „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014”

Fot. MIK. Dama. 2015.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem metodologicznym autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Marty Juzy. czytaj więcej

26.06.2015


Rozpoczynamy pierwszy moduł badawczy projektu „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014”!

Fot. MIK. Dama. 2015. (CC BY-NC-SA 2.0)

Po długim i bardzo intensywnym okresie przygotowawczym ruszyliśmy z analizami danych zastanych. czytaj więcej

23.06.2015


Archiwum badawcze „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”.

Animacja-edukacja-okładka

Zapraszamy do zapoznania się z archiwum badawczym projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”. Materiał badawczy został odpowiednio sformatowany, a następnie poddany pełnej anonimizacji w celu dalszego korzystania z niego przez zainteresowane czytaj więcej

20.03.2015


Raport końcowy: Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

animacja-edukacjathumb

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z końcowym raportem badawczym oraz trzema raportami cząstkowymi autorstwa Marka Krajewskiego i Filipa Schmidta, które podsumowują badania zrealizowane w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” czytaj więcej

12.12.2014


Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Małopolsce

MKIDN_2

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zestawieniem dotacji przyznanych przez MKiDN w ramach Programów Ministra w Małopolsce w latach 2010-2013. W sumie do naszego regionu przez cztery lata trafiło 157 mln 790 tys. złotych. czytaj więcej

28.05.2014


XIX Forum Kraków. W stronę mapy drogowej dla animacji

NieKongres (34)

XIX spotkanie Forum Kraków miało charakter dyskusji poświęconej przebiegowi i rezultatom NieKongresu Animatorów Kultury. Ustalenia poszczególnych sesji oraz grup roboczych przedstawił Marek Sztark, dyrektor programowy NieKongresu. Zwrócił czytaj więcej

26.05.2014