Badania w kulturze

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa

Fot. Weronika Stępniak, MIK, Kościół sióstr Norbertanek w Krakowie, 2016, (CC BY-SA 2.0)

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. czytaj więcej

15.06.2016


Sprawozdanie z realizacji XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

MDDK-Płaza

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym dotyczącym organizacji XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tematem wiodącym XV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego były szlaki kulturowe – czytaj więcej

02.10.2013


Twarze Małopolski (MDDK). Raport ewaluacyjny

mddk

Przedstawiamy raport ewaluacyjny projektu Twarze Małopolski. Dni Dziedzictwa Kulturowego przygotowany w oparciu o sondaż ankietowy przyprowadzony z uczestnikami wydarzenia. Twarze Małopolski (MDDK). Raport Ewaluacyjny Kwestionariusz ankiety Ankieta Twarze czytaj więcej

21.06.2011


Raport z sondażu ankietowego uczestników XII MDDK

mddk

Raport zawiera informacje z sondażu ankietowego przeprowadzonego w trakcie XII MDDK w maju. Został on wzbogacony o dane z poprzednich sondaży realizowanych od 2007 roku. W przygotowaniach raportu pomagała dwójka wolontariuszy MDDK: czytaj więcej

22.06.2010


Spotkanie ewaluacyjne z wolontariuszami XII MDDK

Wczoraj, 20 maja 2010 roku wolontariusze, stażyści i praktykanci współpracujący z MIK-iem w ramach projektu XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego spotkali się na warsztatach poświęconych ewaluacji tegorocznej edycji. Koordynator czytaj więcej

21.05.2010


Raport z sondażu opinii uczestników o XI MDDK

Poniżej przedstawiamy raport podsumowujący badania ankietowe uczestników Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2009 roku XI MDDK raport z sondażu uczestników

14.04.2010Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Gdzie jestem? Przeglądasz archiwa oznaczone tagiem  Program Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Tagi