Badania w kulturze

Europejskie Polityki Spójności 2014-2020. Bez kultury i turystyki?

MRPO

Nowe założenia Europejskich Polityk Spójności na lata 2014-2020 nie będę wprost wskazywały na możliwość inwestowania w kulturę i turystykę. Polskie regiony przyjęły stanowisko, że tak nie powinno się stać. Decyzja w tej sprawie będzie niezwykle istotna dla kierunków rozwoju sektora kultury. czytaj więcej

01.03.2012


Podsumowanie działalności kulturalnej Samorządu Województwa Małopolskiego oraz regionalnych instytucji kultury w 2011 roku

malopolska

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM opublikował dwa interesujące raporty podsumowujące działania kulturalne w Małopolsce w 2011 roku. Można w nich znaleźć informacje o finansowaniu kultury w regionie, zrealizowanych projektach inwestycyjnych i kulturalnych, efektach funkcjonowania regionalnych instytucji kultury. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami. czytaj więcej

24.01.2012


Ewaluacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze kultury. Oś priorytetowa 8: współpraca międzyregionalna

MRPO

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″ powstałym w ramach programu ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo duża część projektów realizowanych w ramach tej osi dotyczyła kultury i dziedzictwa kulturowego. czytaj więcej

17.01.2012


Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Inwestycje w sektorze kultury

MRPO

W opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego raporcie pt. „Województwo Małopolskie 2011″ można znaleźć podsumowanie działań zrealizowanych w sektorze kultury w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2010. Inwestycje w kulturę czytaj więcej

05.01.2012


Inwestycje infrastrukturalne w instytucjach kultury Województwa Małopolskiego a rozwój ich programów

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II

Instytucje kultury Województwa Małopolskiego intensywnie rozwijają stan swojego posiadania, remontują obiekty, unowocześniają wyposażenie, jak również budują nowe przestrzenie kultury. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą środków czytaj więcej

31.10.2011


Ewaluacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze kultury

MRPO jest jednym z najważniejszych programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających inwestycje w Małopolsce. Założenia tego programu zostały przygotowane w Małopolsce i w drodze konsultacji zaakceptowane przez Komisję Europejską. Jednostką czytaj więcej

26.10.2010Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Gdzie jestem? Przeglądasz archiwa oznaczone tagiem  Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Tagi