Badania w kulturze

Statystyka, sprawozdawczość i ewaluacja kultury. Komentarze badaczy i ekspertów

nowa sprawozdawczosc

W ramach realizacji projektu „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce” w październiku i listopadzie 2014 roku zostały zrealizowane trzy panele eksperckie z udziałem interesariuszy programu statystyki czytaj więcej

03.04.2016