Badania w kulturze

Zadania instytucji kultury z perspektywy organizatora – samorządu

Forum Krakow

Zapraszamy do przeczytania relacji z XI spotkania Forum Kraków poświęconego zadaniom instytucji kultury z perspektywy organizatora. Czy można powiedzieć, że samorządowe instytucje kultury są platformami do realizacji lokalnych polityk kultury – wyznaczanych przez samorząd? W jakim zakresie mogą być one autonomiczne? Jakie zadania powinny realizować domy kultury? czytaj więcej

07.03.2012


Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok

7823_1047211876529_1712668166_94462_7104118_n

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok. Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. czytaj więcej

01.03.2012


Nowa propozycja na mapie kultury w Andrychowie. Laboratorium Baszta

Laboratorium Baszta

W Andrychowie, w oparciu o wcześniej istniejący Klub pod Basztą (oddział Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie), powstała nowa niepubliczna instytucja kultury pod roboczą nazwą Laboratorium Baszta: „Laboratorium” czyli inspiracja i katalizator powstawania czytaj więcej

24.02.2012


Instytucje kultury Województwa Małopolskiego. Wyniki naboru do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok

malopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował zestawienie wyników naboru regionalnych instytucji kultury do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok. W sumie instytucje te złożyły 75 wniosków o dofinansowanie działań, 21 z nich zostało zaakceptowane przez MKiDN. Razem regionalne instytucje kultury otrzymają 1,832 mln złotych. czytaj więcej

07.02.2012


Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim

malopolska

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Celem raportu była diagnoza stanu kultury w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji kultury Województwa Małopolskiego). czytaj więcej

25.01.2012


Podsumowanie działalności kulturalnej Samorządu Województwa Małopolskiego oraz regionalnych instytucji kultury w 2011 roku

malopolska

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM opublikował dwa interesujące raporty podsumowujące działania kulturalne w Małopolsce w 2011 roku. Można w nich znaleźć informacje o finansowaniu kultury w regionie, zrealizowanych projektach inwestycyjnych i kulturalnych, efektach funkcjonowania regionalnych instytucji kultury. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami. czytaj więcej

24.01.2012


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Europejskie Centrum Muzyki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe to jedno najważniejszych źródeł finansowania rozwoju kultury w trzech obszarach: ochrony zabytków; infrastruktury kultury; szkolnictwa artystycznego. Do 31 czytaj więcej

20.01.2012


Inkubatory kultury

Szczeciński Inkubator Kultury

W Szczecińskim Inkubatorze Kultury, 24-25 listopada odbyło się ogólnopolskie spotkanie instytucji oraz organizacji, które działają w obszarze inkubowania kultury. Ogólnopolski Zjazd Inkubatorów Kultury miał charakter roboczy, służył poznaniu czytaj więcej

30.12.2011


MIK jako instytucja przyjazna wolontariuszom

przyjazny-wolontatiuszom

Małopolski Instytut Kultury został uznany za instytucję przyjazną wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat. Obecnie mamy przyjemność zaprezentować Państwu dokument „DOBRE PRAKTYKI WOLONTARIATU: MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY” w którym opisane są działania MIK-u w zakresie wolontariatu. Opracowanie zostało przygotowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. czytaj więcej

22.12.2011


Nowe brzmienie ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej

senat

W Internetowym Systemie Aktów Prawnych jest już dostępny ujednolicony tekst ustawy o prowadzaniu i organizowaniu działalności kulturalnej po zmianach wprowadzonych w obecnym roku. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i zmianami dotychczasowych przepisów. Przedstawiamy też krótka historię nowelizacji ustawy od Kongresu Kultury Polskiej do momentu przyjęcia ustawy przez Sejm. czytaj więcej

16.12.2011