Badania w kulturze

Poprawki do ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej (jednak) są.

senat

31 sierpnia 2011 Sejm głosował nad poprawkami senatu – część odrzucając, a część przyjmując – tym samym została znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. Kontrowersyjne przepisy o umowach sezonowych czytaj więcej

16.09.2011