Badania w kulturze

Zagłosuj na Bibliotekę Publiczną w Szynwałdzie

Oddana do użytku w listopadzie 2014 roku nowa Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie (w gminie Skrzyszów, koło Tarnowa) bierze udział w konkursie na Bryłę Roku 2014. Serdecznie zachęcamy do głosowania na ten budynek. Projekt czytaj więcej

13.03.2015


Otwarcie odnowionego domu kultury Inspiro

INSPIRO

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia odnowionego domu kultury INSPIRO w Podłężu, w Gminie Niepołomice. Uroczystość miała miejsce 22 lutego 2014 roku. Remont Domu Kultury INSPIRO finansowany był ze środków czytaj więcej

24.02.2014


Czy w Krakowie powstanie kolejna instytucja kultury Teatr Variete?

KRK-new

Rada Miasta Krakowa planuje na 12 marca 2014 roku debatę oraz przyjęcie uchwały o powołaniu nowej instytucji kultury – Teatru Variete. Nowy teatr mieścił się będzie w budynku dawnego czytaj więcej

21.02.2014


Program Infrastruktura i Środowisko. Alokacje finansowe według regionów

MKIDN_2

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu XI pn. Kultura i dziedzictwo kulturowe finansowane są projekty, których celem jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia czytaj więcej

18.04.2013


Biblioteka + Małopolska

Biblioteka Plus

Są już znane wyniki drugiego naboru do Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” na rok 2012. Z Małopolski dofinansowanie uzyskały trzy projekty gminnych bibliotek publicznych. czytaj więcej

17.07.2012


Podsumowanie działalności kulturalnej Samorządu Województwa Małopolskiego oraz regionalnych instytucji kultury w 2011 roku

malopolska

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM opublikował dwa interesujące raporty podsumowujące działania kulturalne w Małopolsce w 2011 roku. Można w nich znaleźć informacje o finansowaniu kultury w regionie, zrealizowanych projektach inwestycyjnych i kulturalnych, efektach funkcjonowania regionalnych instytucji kultury. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami. czytaj więcej

24.01.2012


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Europejskie Centrum Muzyki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe to jedno najważniejszych źródeł finansowania rozwoju kultury w trzech obszarach: ochrony zabytków; infrastruktury kultury; szkolnictwa artystycznego. Do 31 czytaj więcej

20.01.2012


Inwestycje infrastrukturalne w instytucjach kultury Województwa Małopolskiego a rozwój ich programów

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II

Instytucje kultury Województwa Małopolskiego intensywnie rozwijają stan swojego posiadania, remontują obiekty, unowocześniają wyposażenie, jak również budują nowe przestrzenie kultury. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą środków czytaj więcej

31.10.2011


Ewaluacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze kultury

MRPO jest jednym z najważniejszych programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających inwestycje w Małopolsce. Założenia tego programu zostały przygotowane w Małopolsce i w drodze konsultacji zaakceptowane przez Komisję Europejską. Jednostką czytaj więcej

26.10.2010