Badania w kulturze

Konsultacje projektu regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

malopolskie NOWE

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępnym projektem regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 15 września 2013 r. czytaj więcej

26.07.2013


Program Infrastruktura i Środowisko. Alokacje finansowe według regionów

MKIDN_2

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu XI pn. Kultura i dziedzictwo kulturowe finansowane są projekty, których celem jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia czytaj więcej

18.04.2013


Instytucje kultury w Krakowie. Finansowanie działalności bieżącej

admin-ajax

Według dostępnych danych w Krakowie funkcjonują 44 publiczne instytucje kultury, dla których organizatorem jest MKiDN, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie. W organizacji jest kolejna miejska instytucja Muzeum PRL-u (zastąpi czytaj więcej

25.03.2013


Samorządy regionalne. Kultura, instytucje, organizacje pozarządowe

Budżet-kultura-2012-160x120

Szesnaście samorządów regionalnych zarządza ponad dwustoma instytucjami kultury w Polsce oraz wspiera finansowo działalność setek organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury Samorządy wojewódzkie koordynują również rozwój sektora kultury w Polsce czytaj więcej

19.03.2013


MIK poleca: Nabór wniosków do nowego programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

logo_dom_kultury

Program skierowany jest do domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. czytaj więcej

26.02.2013


Nowy projekt badawczy MIK-u: Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich.

MOK

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne czytaj więcej

14.02.2013


Nowe założenia ustawy MAC o samorządach a obszar kultury

maic

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawi w najbliższym czasie do konsultacji społecznych założenia do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem nowej ustawy ma być deregulacja oraz uelastycznienie organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, również w obszarze kultury. czytaj więcej

11.01.2013


Unijne środki na kulturę w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020

PKB na KM

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz w regionalnych urzędach marszałkowskich trwają, coraz bardziej zaawansowane prace, których celem jest opracowanie nowych mechanizmów finansowania projektów rozwojowych ze środków pochodzących z budżetu UE na lata 2014-2020. Jaki mogą być wyzwania sektora kultury w kontekście wykorzystania tych środków? czytaj więcej

28.12.2012


Wydatki na kulturę w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok

Małopolska

Podczas XXIX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyło się pierwsze czytanie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok. Na kulturę Małopolska zamierza wydać w sumie 111,5 mln zł. Dotacje dla regionalnych instytucji kultury mają wynieść prawie 90 mln zł. czytaj więcej

27.11.2012


Mecenat Małopolski 2012. II nabór

malopolska

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w II edycji otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski”. Na realizację czytaj więcej

06.04.2012