Badania w kulturze

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury Pro memoria

malopolska

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2012 r. pn. „Pro memoria”. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego czytaj więcej

09.07.2012


Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

Oksza

Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował poradnik – skierowany przede wszystkim do planistów i samorządów lokalnych – w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. czytaj więcej

30.04.2012


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Europejskie Centrum Muzyki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe to jedno najważniejszych źródeł finansowania rozwoju kultury w trzech obszarach: ochrony zabytków; infrastruktury kultury; szkolnictwa artystycznego. Do 31 czytaj więcej

20.01.2012


Małopolskie Studia Regionalne. Kultura. Przestrzeń rozwoju

Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości

Polecamy Państwa uwadze najnowszy numer Małopolskich Studiów Regionalnych poświęcony kulturze jako przestrzeni rozwoju. Artykuły zawarte w publikacji są w dużej części rozwinięciem rozmów prowadzonych w ramach konferencji Kultura czytaj więcej

10.11.2011


Twarze Małopolski (MDDK). Raport ewaluacyjny

mddk

Przedstawiamy raport ewaluacyjny projektu Twarze Małopolski. Dni Dziedzictwa Kulturowego przygotowany w oparciu o sondaż ankietowy przyprowadzony z uczestnikami wydarzenia. Twarze Małopolski (MDDK). Raport Ewaluacyjny Kwestionariusz ankiety Ankieta Twarze czytaj więcej

21.06.2011


Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego a lokalne sceny kultury

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to nie tylko przedsięwzięcie MIK-u i Samorządu Małopolski, to przede wszystkim poruszenie na lokalnych scenach kultury oraz współpraca wielu aktorów kultury z Małopolski, której celem jest stworzenie interesującej imprezy czytaj więcej

20.05.2011


Digitalizacja dziedzictwa Europy. Otwarte konsultacje

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach (ankieta on line) zainicjowanych przez Komisję Europejską, dotyczących przyśpieszenia procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego w krajach UE oraz modelu ich udostępniania on line. Aby czytaj więcej

01.09.2010