Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Działania eksperckie

Działania eksperckie Małopolskiego Instytutu Kultury realizowane w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury.

Projekty zrealizowane


Biblioteki w Społeczeństwie wiedzy – Strategie dla przyszłości


Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, ABM-utvikling (Państwowe Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów) oraz Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Projekt zakłada wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym. W ramach projektu MIK opracuje podręcznik zarządzania strategicznego dla instytucji kultury.

  • Koordynacja prac: Piotr Knaś
  • Redakcja merytoryczna: Martyna Śliwa
  • Redakcja językowa: Ewa Ślusarczyk
  • Adiustacja: Paulina Lenar
  • Korekta: Agnieszka Stęplewska
  • Projekt graficzny i łamanie: Tomasz Bierkowski
  • Zdjęcia: Michał Łuczak

Publikacja w języku polskim >>
Publication in english >>
Podsumowanie konferencji Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju >>
Strona projektu na portalu Programu Rozwoju Bibliotek >>
Raport ewaluacyjny projektu >>


Projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>