Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

biblioteki

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości. Raport ewaluacyjny

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Ewaluacja Projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”, opracowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Małopolski Instytut Kultury uczestniczył w tym projekcie będąc odpowiedzialnym za przygotowanie publikacji o zarządzaniu strategicznym instytucjami kultury oraz realizację konferencji podsumowującej całość przedsięwzięcia. czytaj więcej

02.11.2011


biblioteki

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Jest już dostępna publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Książka została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy czytaj więcej

27.06.2011


wbp

18 strategii rozwoju wojewódzkich bibliotek publicznych w Polsce

W ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości powstały strategie rozwoju wszystkich regionalnych bibliotek publicznych w Polsce. Teksty dokumentów są dostępne na stronie Programu Rozwoju Bibliotek. czytaj więcej

27.06.2011


strategies-for-culture

Strategies for Culture. Culture for Development. Strategic Management of a Cultural Institution

The articles in this handbook focus on strategic management practices in Polish cultural institutions. The majority of the texts in the handbook are written by management czytaj więcej

26.06.2011


Jak stworzyć strategię instytucji kultury i przetrwać

Tekst powstał w oparciu o publikację „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury” opracowaną przez MIK w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” czytaj więcej

25.05.2011


W maju ukaże się drukiem publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju

Publikacja Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury została przygotowana przez Małopolski Instytut Kultury w ramach projektu Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości czytaj więcej

12.05.2011


strategie dla kultury

Podsumowanie konferencji Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju

14 i 15 kwietnia 2011 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, z inicjatywy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Małopolskiego Instytutu Kultury, odbyła się konferencja „Strategie dla kultury czytaj więcej

19.04.2011


Konferencja Strategie dla kultury – kultura dla rozwoju. 14-15 kwietnia, Kraków

Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy na temat planowania i wdrażania polityk kultury oraz zarządzania strategicznego instytucjami kultury. Zagadnienia poruszane podczas konferencji wiążą się z dwoma głównymi tematami: znaczeniem kultury czytaj więcej

24.03.2011


Fotoreportaże do publikacji Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Zamieszczone poniżej zdjęcia instytucji kultury oraz pracowników kultury będą ilustrować publikację „Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury”. Wydanie publikacji jest modułem projektu czytaj więcej

22.03.2011


Scenariusz publikacji o zarządzaniu strategicznym instytucją kultury

Prezentujemy Państwu scenariusz publikacji opracowywanej w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. Publikacja zostanie wydana w kwietniu 2011 roku. Publikacja będzie miała charakter podręcznika czytaj więcej

05.11.2010Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, ABM-utvikling (Państwowe Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów) oraz Konferencją Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Projekt zakłada wymianę międzyinstytucjonalną oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym. W ramach projektu MIK opracuje podręcznik zarządzania strategicznego dla instytucji kultury.

Publikacja w języku polskim >>
Publication in english >>
Podsumowanie konferencji Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju >>
Strona projektu na portalu Programu Rozwoju Bibliotek >>
Raport ewaluacyjny projektu >>

Projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.