Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Projekt GimBlogBaBice

Projekt GimBlogBaBice przygotowany przez młodzież z gminy Babice (przy wsparciu GOKiS-u Babice oraz MIK-u) otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Celem tego projektu jest uruchomienie bloga, który stanie czytaj więcej

03.04.2010


Warsztaty z blogowania – projekt Raport dla Babic

W ramach projektu „Aspiracje i potrzeby kulturowe gimnazjalistów z Gminy Babice” zostały przeprowadzone warsztaty z blogowania i komunikacji w Internecie. Uczestniczyło w nich 12 gimnazjalistów. Partnerami M!K-u w tym projekcie są Gmina Babice czytaj więcej

03.04.2010


Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Raport „Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?” powstał z inicjatywy wójta gminy Babice, we współpracy z gimnazjami i innymi instytucjami, które pracują z młodzieżą: stowarzyszeniami, Gminnym czytaj więcej

30.03.2010Projekt badawczo-diagnostyczny dotyczący sytuacji młodzieży gimnazjalnej w Gminie Babice w kontekście ich aspiracji i potrzeb kulturalnych. Jego rekomendacje mają służyć rozwojowi oferty gminy (samorząd, szkoły, dom kultury, muzeum, organizacje pozarządowe) dla gimnazjalistów.

Koordynacja projektu: Anna Miodyńska
Opracowanie merytoryczne badań i raportu: Piotr Knaś
Opracowanie załącznika nr 2 do raportu: Magdalena Zych
Przeprowadzenie badań: Karolina Fidyk, Piotr Idziak, Piotr Knaś, Anna Miodyńska, Grzegorz Pelczar, Sebastian Wacięga, Magdalena Zych
Tworzenie bazy danych: Patrycja Trzeszczyńska, Piotr Knaś

Raport wraz załącznikami >>

Projekt został zrealizowany na zamówienie Samorządu Gminy Babice w 2009 roku