Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

mik2

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji czytaj więcej

31.07.2015


mik2

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji czytaj więcej

03.04.2014


mik2

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji czytaj więcej

06.06.2013


7823_1047211876529_1712668166_94462_7104118_n

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok. Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. czytaj więcej

01.03.2012


Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2010 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2010 roku. Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK

02.03.2011


Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2009 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2009 roku. MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009

16.04.2010


Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2008 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności mik 2008

16.04.2010