Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

kulturotwórcy

Raport Kulturotwórcy

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska opublikowało ciekawy raport z badań pt. „Kulturotwórcy – niekulturocentryczny raport o kulturze”. W nim m. in. esej Joanny Orlik, dyrektorki Małopolskiego Instytutu Kultury. Zapraszamy do lektury! czytaj więcej

24.01.2014


MKIDN_2

Nowy projekt badawczy MIK-u: Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. czytaj więcej

31.05.2013


OŻK

Obserwatorium Żywej Kultury w nowej odsłonie

Powstała w 2012 roku Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza zainicjowała swoją działalność. Tym samym będą kontynuowane prace nad portalem (czy też szerzej: platformą wiedzy o kulturze w Polsce) czytaj więcej

17.05.2013


MKIDN_2

Program Infrastruktura i Środowisko. Alokacje finansowe według regionów

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu XI pn. Kultura i dziedzictwo kulturowe finansowane są projekty, których celem jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia czytaj więcej

18.04.2013


SRK Mazowsze

Strategia rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020

Jest już dostępny roboczy tekst Strategii rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020, który obecnie jest poddawany konsultacjom społecznym. Pracami nad strategią kierowała Fundacja Bęc Zmiana, a głównym ekspertem czytaj więcej

15.02.2013


sztuka_dla_widza

Sztuka dla widza! Publikacja o rozwoju widowni

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją Sztuka dla widza! Koncepcja rozwoju widowni, wydanej przez Fundację Impact. czytaj więcej

29.01.2013


1

Kultura dostępna i sprzyjająca włączeniu społecznemu. Raport grupy OMC

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions. Publikacja została przygotowana przez grupę OMC w ramach prac nad Europejską agendą kultury. W działaniach grupy uczestniczyła Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, zaproszona do współpracy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. czytaj więcej

22.01.2013


maic

Nowe założenia ustawy MAC o samorządach a obszar kultury

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawi w najbliższym czasie do konsultacji społecznych założenia do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem nowej ustawy ma być deregulacja oraz uelastycznienie organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, również w obszarze kultury. czytaj więcej

11.01.2013


3703483855_09da162314_m

Program Rozwoju Kultury w Warszawie. Był dokument, doszedł system wdrażania

Pisaliśmy już wcześniej o uchwaleniu przez Radę Miasta Warszawy Programu Rozwoju Kultury. W ciągu ostatniego miesiąca został również powołany ciekawy system zarządzania i wdrażania tej strategii. Zapraszamy do zapoznania się z nim. czytaj więcej

07.01.2013


mkidn_01

Międzyresortowy Zespół Metodologiczny ds. Statystyki Kultury

Małopolski Instytut Kultury, 10 października 2012 roku wziął udział w spotkaniu Międzyresortowego Zespołu Metodologicznego ds. Statystyki Kultury. Zadaniem Zespołu jest ustalenie obszaru zjawisk znajdujących się w polu zainteresowania statystyki kultury, przegląd już istniejących narzędzi i zaprojektowanie nowych dla potrzeb zbierania danych w obszarze kultury oraz stworzenie metodologii dla nowych badań. czytaj więcej

12.10.2012