Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

NieKongres (34)

Monitorowanie polityki spójności i polityki przestrzennej w obszarze dostępności usług publicznych z zakresu kultury

Główny Urząd Statystyczny zrealizował pracę badawczą pt. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności i polityki przestrzennej w obszarze dostępności usług publicznych z zakresu kultury.Celem projektu było przygotowanie metodologii pozyskiwania i opracowywania czytaj więcej

11.01.2016


ikonka KKK

Miasto Kraków zamawia badanie Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju

Miasto Kraków dokonało rozstrzygnięcia przetargu na realizację badania sektora kultury pt. Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju. Badanie wykona firma Agrotec Polska z Warszawy, a będzie ono kosztowało czytaj więcej

11.09.2015


OŻK

Obserwatorium Żywej Kultury w nowej odsłonie

Powstała w 2012 roku Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza zainicjowała swoją działalność. Tym samym będą kontynuowane prace nad portalem (czy też szerzej: platformą wiedzy o kulturze w Polsce) czytaj więcej

17.05.2013


3

Projekt Kultura miejska – węzły i przepływy na międzynarodowej konferencji w Leeds

Dr Magdalena Zdrodowska i dr Anna Nacher będą uczestniczyły w międzynarodowej konferencji pt. Communication and the City: Voices, Spaces, Media organizowanej przez University of Leeds 14-15 czerwca 2013 roku. W ramach czytaj więcej

08.05.2013


sztuka_dla_widza

Sztuka dla widza! Publikacja o rozwoju widowni

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją Sztuka dla widza! Koncepcja rozwoju widowni, wydanej przez Fundację Impact. czytaj więcej

29.01.2013


6

Raport badawczy: Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji

Co dzisiaj oznacza uczestnictwo w kulturze i w jaki sposób kształtują się trasy miejskich nomadów, którzy codziennie lub od święta przemierzają Kraków, podążając utartymi szlakami albo poszukując nowych doświadczeń. Będzie się można tego dowiedzieć z raportu badawczego Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji. czytaj więcej

17.01.2013


pobrane

Raport Poszerzanie pola kultury

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem badawczym Poszerzanie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku przygotowanym przez Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska. czytaj więcej

21.12.2012


logo

Raport pt. Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych

Jest już dostępny raport pt. Potencjał małopolskich przemysłów kulturalnych. W ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki powstał nowy raport, w którym znajdują się aktualne informacje na temat sytuacji „przemysłu kultury” czytaj więcej

09.11.2012


mkidn_01

Międzyresortowy Zespół Metodologiczny ds. Statystyki Kultury

Małopolski Instytut Kultury, 10 października 2012 roku wziął udział w spotkaniu Międzyresortowego Zespołu Metodologicznego ds. Statystyki Kultury. Zadaniem Zespołu jest ustalenie obszaru zjawisk znajdujących się w polu zainteresowania statystyki kultury, przegląd już istniejących narzędzi i zaprojektowanie nowych dla potrzeb zbierania danych w obszarze kultury oraz stworzenie metodologii dla nowych badań. czytaj więcej

12.10.2012


Forum Krakow

Opinia Forum Kraków dla MKiDN na temat kwestionariusza K-07

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Forum Kraków na temat kwestionariusza K-07 dotyczącego działalności domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic, używanego przez Główny Urząd Statystyczny. Centra kultury, obok bibliotek, stanowią najliczniejszą grupę instytucji kultury, dlatego niezwykle istotne są statystyki odnoszące się do tego sektora kultury. czytaj więcej

27.04.2012