Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

ROPS

Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania

Serdecznie zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia pt. „Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania” zamieszczonego w czasopiśmie ES.o.ES wydawanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. czytaj więcej

08.10.2012


Młodziez na wsi2

Aktywność kulturowa młodzieży w małych miejscowościach oraz na wsi

Poniższy artykuł w całości został opracowany na podstawie raportu z badań „Młodzież na wsi”, przygotowanego przez Agnieszkę Strzemińską i Marię Wiśnicką. Publikacja powstała w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Wszystkie cytaty pochodzą czytaj więcej

02.12.2011


ZMP

Prezentacja projektu badawczego MIK-u na Samorządowym Forum Kultury w Zamościu

Na Samorządowym Forum Kultury w Zamościu MIK zaprezentował efekty projektu badawczego Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury zrealizowanego w Małopolsce w 2010 roku. Organizatorem spotkania był Związek czytaj więcej

21.06.2011


sceny-kulturowe

Raport Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych

Raport zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. czytaj więcej

14.12.2010


Summary of the Report Cultural Stages Versus Cultural Policies in Malopolska. Report on Exploration Research

The report presents a qualitative analysis and a diagnosis of the state of culture in Malopolska regarding cultural stages in communes and the establishment of local cultural czytaj więcej

12.12.2010


Recenzje raportu Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych

Raport „Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych” poddaliśmy dwóm recenzjom naukowym. Zostały one przygotowane przez: prof. dr hab. Grzegorza Babińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Marię czytaj więcej

08.12.2010


Metodologia projektu Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z metodologią badań zrealizowanych w ramach tego projektu. Poniżej znajdują się informacje o wyborze próby badawczej, użytych narzędziach badawczych oraz głównych kategoriach analizy. 10 gmin czytaj więcej

10.11.2010


Ku Małopolskiemu Obserwatorium Kultury

Zamieszczony poniżej tekst jest pierwszym podsumowaniem rozmów Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologi Społecznej WH AGH na temat współpracy przy powołaniu Małopolskiego Obserwatorium Kultury. Prof. Janusz czytaj więcej

14.05.2010


Lokalne sceny kultury. Lokalne pomysły na rozwój

W projekcie Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury posługujemy się koncepcją „lokalnych scen kultury”. Dzięki realizacji tego projektu badawczego chcemy pokazać – i zdiagnozować – czytaj więcej

06.05.2010


Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. MIK otrzymał grant w ramach programu Obserwatorium Kultury NCK

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury” w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Projekt będzie czytaj więcej

01.05.2010Celem projektu jest sformułowanie diagnozy kultury w oparciu o pogłębioną analizę „scen kultury” w 10 gminach Małopolski. Chcemy uzyskać wiedzę na temat zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych „aktorów kultury” (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne) a lokalną polityką kulturową.

Koordynacja projektu: Piotr Knaś
Realizacja badań terenowych: Natalia Bardzik, Karolina Fidyk, Zuzanna Hołyst, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Łukasz Krzyżowski, Małgorzata Matlak, Anna Miodyńska, Zofia Noworól, Katarzyna Ptaśnik, Agnieszka Nowak, Paulina Świątek, Magdalena Serwan, Anna Wiśnicka
Konsultacja merytoryczna przy realizacji projektu badawczego: Profesor Janusz Mucha
Autorzy raportu: Łukasz Krzyżowski, Zofia Noworól, Wojciech Kowalik, Piotr Knaś

Metodologia badań i analizy >>
Raport Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych >>
Recenzje naukowe raportu>>
Summary of the Report >>

Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem Związek Miast Polskich.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Obserwatorium Kultury 2010