Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

ROPS

Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania

Serdecznie zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia pt. „Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania” zamieszczonego w czasopiśmie ES.o.ES wydawanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. czytaj więcej

08.10.2012


Kultura lokalnie

Nowa publikacja. Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

Prezentujemy Państwu publikację Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu, powstałą w ramach zamykanego obecnie projektu „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze”. Gorąco zapraszamy czytaj więcej

14.12.2011


Obserwatorium Kultury

Nowa publikacja MIK o zarządzaniu i uczestnictwie w kulturze

Prace nad książką „Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu” dobiegają końca. Niebawem będzie ona dostępna jako publikacja elektroniczna na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury. Książka oprócz prezentacji czytaj więcej

01.12.2011


Decydujmy-razem1

Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej

Polecamy Państwa uwadze publikację Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej wydaną w ramach projektu Decydujmy razem przez Instytut Spraw Publicznych. Partycypacja – jako wyróżniony aspekt ustroju czytaj więcej

16.09.2011


Obserwatorium Kultury

Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze – rozpoczyna się nowy projekt badawczy MIK-u

Rozpoczęły się przygotowania do realizacji badań terenowych projektu badawczego Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze realizowanego w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury. Dziś w MIK-u odbyło się czytaj więcej

29.06.2011


Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze. Nowy projekt badawczy MIK-u

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant na zrealizowanie projektu badawczego Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze w ramach programu Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury. Nasz projekt czytaj więcej

17.05.2011Projekt służy identyfikacji poziomu partycypacji społecznej w wybranych instytucjach kultury w Małopolsce oraz jego wpływu na funkcjonowanie sektora kultury, a także na profile uczestnictwa w kulturze. Jako podsumowanie powstanie raport badawczy w formie publikacji elektronicznej.

Koordynacja projektu: Zofia Noworól
Pomysłodawcy projektu: Zofia Noworól, Wojciech Kowalik
Zespół projektowy: Wojciech Kowalik, Małgorzata Matlak, Agnieszka Nowak, Kamilla Noworól, Karol Kaczorowski, Kamil Łuczaj, Natalia Policzkiewicz, Sebastian Szczepaniak
Autorzy publikacji: Wojciech Kowalik, Małgorzata Matlak, Agnieszka Nowak, dr Kamilla Noworól, Zofia Noworól

Raport Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu >>

Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt badawczy realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury (www.obserwatoriumkultury.nck.pl).