Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

INSPIRO

Otwarcie odnowionego domu kultury Inspiro

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia odnowionego domu kultury INSPIRO w Podłężu, w Gminie Niepołomice. Uroczystość miała miejsce 22 lutego 2014 roku. Remont Domu Kultury INSPIRO finansowany był ze środków czytaj więcej

24.02.2014


instytut studiów zaawansowanych

Kultura i rozwój. Lokalne wyzwania dla społecznej roli kultury

Jan Strycharz, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie weźmie udział w seminarium Kultura i rozwój w ramach Instytutu Studiów Zaawansowanych. Zaprezentuje referat Lokalne wyzwania dla społecznej roli kultury. Referat na seminarium czytaj więcej

20.02.2014


ikonka KKK2

Raport badawczy Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu badawczego Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego autorstwa Jana Strycharza, Łukasza Maźnicy, Krzysztofa Malczyka i Wojciecha Kowalika. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego czytaj więcej

01.02.2014


ikonka KKK3

Seminarium Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Kapitał społeczny od lat obecny jest w debacie publicznej. Zwolennicy związanych z nim teorii chętnie przedstawiają go jako niematerialny klucz do rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Skrajni przeciwnicy wolą postrzegać go czytaj więcej

28.01.2014


ikonka KKK

Publikacja Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi

Zapraszamy do przeczytania publikacji elektronicznej MIK pt. Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi. Została ona przygotowana w ramach projektu Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów czytaj więcej

24.01.2014


ikonka KKK3

Recenzje naukowe raportu Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Prezentujemy dwie recenzje naukowe, przygotowane przez prof. Annę Karwińską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. Grażynę Prawelską-Skrzypek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczące raportu Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego. Serdecznie dziękujemy czytaj więcej

23.01.2014


MOK

Nowy projekt badawczy MIK-u: Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne czytaj więcej

14.02.2013Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich

Celem projektu była ocena i analiza kompetencji kadr kultury w zakresie programowania i wdrażania przedsięwzięć kulturalnych mających potencjał wpływu na rozwój kapitału społecznego. Badania terenowe zostały przeprowadzone w dziewięciu lokalnych centrach kultury mających status samorządowych instytucji kultury. Uczestniczące w projekcie badawczym instytucje dokonały w przeciągu kilku ostatnich lat znaczących inwestycji infrastrukturalnych z funduszy unijnych, co było znaczącym aspektem naszej analizy.

Koordynacja projektu: Piotr Knaś
Zespół projektowy: Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz, Piotr Knaś
Realizacja badań terenowych: Maciej Lipiański, Dawid Sobolak, Dawid Furgał, Anna Stachurka, Małgorzata Gądek, Mieszko Hajkowski, Joanna Kocot, Monika Chorobik, Magda Józefiak, Dawid Hoinkis, Dorota Prusinkiewicz, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Jan Strycharz, Krzysztof Malczyk
Konsultacje: prof. dr hab. Jerzy Hausner

Raport badawczy >>
Recenzje raportu >>
Podręcznik >>

Współpraca:
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Związek Miast Polskich

Dofinansowano przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z programu Obserwatorium Kultury