Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

KK_logo-white

Trwa Kongres Kultury w Radomsku

Wczoraj rozpoczął się pierwszy dzień Kongresu Kultury w Radomsku. Spotkanie potrwa do jutra. Jego celem jest rozwój kultury w mieście i regionie. Będzie to pierwsze, twórcze spotkanie ludzi kultury, samorządowców, czytaj więcej

13.09.2013


NieKongres Animatorów

NieKongres Animatorów Kultury. Uwaga: zmiany daty!

W związku z przedłużającą się inwestycją Służewskiego Dom Kultury, w którym planowaliśmy zorganizować NieKongres Animatorów Kultury, została podjęta decyzja o przesunięciu terminu wydarzenia na pierwszy kwartał przyszłego roku. Ogólnopolska Giełda czytaj więcej

30.08.2013


zawód animator2

Najnowsza Res Publica Nowa o animatorach kultury

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Res Publiki Nowej, w której znaleźć można duży blok tekstów poświęconych animacji i animatorom kultury. Jeden artykułów opracował Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym przedstawia animację kultury jako pole rozwoju lokalnych polityk kulturalnych. czytaj więcej

08.07.2013


MKIDN_2

Nowy projekt badawczy MIK-u: Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. czytaj więcej

31.05.2013


FK_2

Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska oraz Wrocław 2016. Relacja z XVI Forum Kraków

XVI Forum Kraków odbyło się 8-9 kwietnia 2013 roku. W pierwszej części spotkania zaprezentowało się Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska, prezentację poprowadzili Anna Komsta z Ośrodka Kultury czytaj więcej

16.04.2013


ST

Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Kultura

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2013. Usługi społeczne” organizowanym przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Zgłoszenia można przesyłać czytaj więcej

22.03.2013


FK_2

Obywatele i partycypacja. Społeczność i publiczność. Relacja z XV Forum Kraków

Zapraszamy do przeczytania relacji z XV spotkania Forum Kraków, którego gośćmi specjalnymi byli Karol Zamojski z Bydgoszczy, który opowiedział o zmianach w zarządzaniu kulturą w tym mieście oraz Marek Sztark, który zaznajomił uczestników spotkania z metodą czytaj więcej

09.03.2013


Raport o stanie samorządów terytorialnych w Polsce

Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Obszar kultury

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Raportem o stanie samorządności terytorialnej w Polsce opracowanym przez zespół prof. Jerzego Hausnera. Ustęp poświęcony samorządowym usługom kulturalnym opracowała Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury. czytaj więcej

15.02.2013


vii-kongres-obywatelski-160x120

Kongres Obywatelski – co to znaczy człowiek kulturalny?

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania sesji tematycznej VII Kongresu Obywatelskiego pt. „Co znaczy człowiek kulturalny – w poszukiwaniu źródeł postaw i umiejętności”. Moderatorem tego spotkania była Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego czytaj więcej

21.12.2012


vii-kongres-obywatelski-160x120

MIK poleca: VII Kongres Obywatelski

Kiedy: 10 listopada 2012 r.
Gdzie: gmach Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na VII Kongres Obywatelski, który odbędzie się pod hasłem „Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski”. Moderatorem jednego z paneli dyskusyjnych będzie Joanna Orlik – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Forum Kraków jest partnerem merytorycznym Kongresu. czytaj więcej

18.10.2012

Forum Kraków

Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej. Celami działania Forum są:

– wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
– promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
– reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej.

Strona Forum Kraków >>

W ramach FORUM KRAKÓW dotąd zrealizowano kilkanaście seminariów, w ramach których analizowano modele funkcjonowania podmiotów zajmujących się animacją kultury: domów kultury, organizacji III sektora oraz mikroprzedsiębiorstw, poszukując rozwiązań najbardziej efektywnych oraz komplementarnych. Efektem działania FORUM KRAKÓW są też powstające w całej Polsce fora regionalne, m.in. Zachodniopomorskie Forum Kultury czy Forum Kultury Mazowsze.

Sekretariat Forum Kraków
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27
31-131 Kraków
tel: 012 422 18 84
kontakt