Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

FK_2

Konsultacje założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019

Forum Kraków wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie konsultacyjne założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019. Spotkanie odbędzie się w dniu czytaj więcej

04.09.2015


konwent

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

W imieniu Forum Kultury Mazowsze serdecznie zapraszamy na Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w Warszawie, w Służewskim Domu Kultury w dniach 25-26 września 2015 roku. Aby wziąć udział spotkaniu czytaj więcej

01.09.2015


FK_2

Forum Kraków. Wartość pracy animatorów kultury. Część 2

W dniach 1–2 czerwca 2015 roku w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury odbyło się XXII spotkanie Forum Kraków. Uczestnicy kontynuowali temat z poprzedniego zebrania, dotyczący wartości pracy animatorów kultury. czytaj więcej

20.07.2015


FK_2

Kompetencje animatorów kultury. Stanowisko Forum Kraków

Forum Kraków, kontynuując prace grupy roboczej pn. Kompetencje Animatora Kultury działającej w ramach NieKongresu Animatorów Kultury, podjęło się opracowania i podsumowania tematu kompetencji animatorów kultury. Celem tych działań czytaj więcej

13.04.2015


FK_2

XXI Forum Kraków. Wartość pracy animatorów kultury

W dniach 2–3 lutego 2015 roku w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury odbyło się XXI spotkanie Forum Kraków. Uczestnicy spotkania rozmawiali o wartości pracy animatorów kultury, o tym, jakie są czytaj więcej

16.02.2015


FK_2

XX Forum Kraków. Kompetencje animatora kultury

Kolejne, już dwudzieste spotkanie członków i sympatyków Forum Kraków odbyło się w dniach 3–4 października 2014 roku w Krakowie, w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury. Tematem spotkania były kompetencje animatora czytaj więcej

28.10.2014


NieKongres (34)

XIX Forum Kraków. W stronę mapy drogowej dla animacji

XIX spotkanie Forum Kraków miało charakter dyskusji poświęconej przebiegowi i rezultatom NieKongresu Animatorów Kultury. Ustalenia poszczególnych sesji oraz grup roboczych przedstawił Marek Sztark, dyrektor programowy NieKongresu. Zwrócił czytaj więcej

26.05.2014


NieKongres Animatorów

Animatorzy – naganiacze i zabawiacze czy terapeuci i społecznicy? Relacja z NieKongresu Animatorów Kultury

NieKongres Animatorów Kultury zakończył się w piątek 28 marca 2014 w Warszawie. Właściwie przez organizatorów został on oficjalnie niezakończony ponieważ zarówno uczestnicy, jak i partnerzy wydarzenia wyrazili chęć dalszej czytaj więcej

30.03.2014


NieKongres Animatorów

XVIII Forum Kraków. Co po NieKongresie Animatorów Kultury?

Pierwsze w 2014 roku spotkanie zrzeszenia Forum Kraków poświęcone było NieKongresowi Animatorów Kultury. Forum Kraków jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia, współodpowiedzialnym za konstrukcję programu merytorycznego i poprowadzenie debaty. czytaj więcej

21.02.2014


FK_2

XVII spotkanie Forum Kraków

Kolejne, już XVII spotkanie Forum Kraków odbyło się w dniach 30 września–1 października 2013 roku. Tematem spotkania było… Forum Kraków, a ściślej – prace nad manifestem FK, który skonkretyzowałby czytaj więcej

03.10.2013

Forum Kraków

Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej. Celami działania Forum są:

– wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
– promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
– reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej.

Strona Forum Kraków >>

W ramach FORUM KRAKÓW dotąd zrealizowano kilkanaście seminariów, w ramach których analizowano modele funkcjonowania podmiotów zajmujących się animacją kultury: domów kultury, organizacji III sektora oraz mikroprzedsiębiorstw, poszukując rozwiązań najbardziej efektywnych oraz komplementarnych. Efektem działania FORUM KRAKÓW są też powstające w całej Polsce fora regionalne, m.in. Zachodniopomorskie Forum Kultury czy Forum Kultury Mazowsze.

Sekretariat Forum Kraków
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27
31-131 Kraków
tel: 012 422 18 84
kontakt