Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Nowa Sprawozdawczość

Raport Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu badawczego Nowa sprawozdawczość instytucji kultury autorstwa zespołu w składzie: Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lech Dulian. Publikacja czytaj więcej

03.06.2016


nowa sprawozdawczosc

Narzędzie online. Nowy formularz sprawozdawczy instytucji kultury

W ramach realizacji projektu Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce zostało opracowane narzędzie online o charakterze internetowego kwestionariusza sprawozdawczego przeznaczonego dla instytucji kultury i innych czytaj więcej

10.05.2016


Nowa Sprawozdawczość

Podsumowanie raportu Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Diagnoza Główny Urząd Statystyczny (GUS), a dokładnie Ośrodek Statystyki Kultury w Krakowie, prowadzi stały, coroczny program gromadzenia i analizy sprawozdań podmiotów (instytucji kultury oraz innych jednostek) prowadzących działalność kulturalną. czytaj więcej

16.04.2016


nowa sprawozdawczosc

Statystyka, sprawozdawczość i ewaluacja kultury. Komentarze badaczy i ekspertów

W ramach realizacji projektu „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce” w październiku i listopadzie 2014 roku zostały zrealizowane trzy panele eksperckie z udziałem interesariuszy programu statystyki czytaj więcej

03.04.2016


nowa sprawozdawczosc

Recenzje naukowe raportu Nowa sprawozdawczość instytucji kultury

Zapraszamy do przeczytania dwóch recenzji naukowych raportu „Nowa sprawozdawczość instytucji kultury” powstałych w ramach projektu „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce”. Recenzje zostały przygotowane czytaj więcej

19.03.2016


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samorządowy dom kultury vs. oddolny inkubator społeczeństwa obywatelskiego

Jacek Żakowski na swoim blogu Jak na dłoni opublikował tekst poświęcony trudnej sytuacji budynku, w którym znajduje się Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie pt. Mail dla demokracji. Przy okazji przeprowadził czytaj więcej

19.01.2016


NieKongres (34)

Monitorowanie polityki spójności i polityki przestrzennej w obszarze dostępności usług publicznych z zakresu kultury

Główny Urząd Statystyczny zrealizował pracę badawczą pt. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności i polityki przestrzennej w obszarze dostępności usług publicznych z zakresu kultury.Celem projektu było przygotowanie metodologii pozyskiwania i opracowywania czytaj więcej

11.01.2016


dom kultury

Dostępność kultury jako główny temat sprawozdawczości instytucji kultury

Jednym z głównych zadań statystyki publicznej w obszarze kultury jest gromadzenie i opracowywanie sprawozdań instytucji kultury z prowadzonej działalności. Dzięki temu badaniu GUS zbiera informacje o systemie instytucji kultury w Polsce czytaj więcej

15.07.2015


MDDK-Płaza

Instytucja kultury – opis z natury (trudny)

Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce. Pierwszym modułem projektu czytaj więcej

26.02.2014


dom kultury

Nowy projekt badawczy MIK-u. Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach czytaj więcej

07.02.2014Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

Projekt badawczy miał charakter (1) ewaluacji programu statystyki publicznej realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce oraz (2) opracowania nowej metody gromadzenia danych o systemie instytucji/ organizacji kultury w Polsce. Celem tych prac było zaproponowanie rozwiązań dostosowanych do zmieniającej się dynamicznie sytuacji systemu kultury w Polsce (nowe zarządzanie publiczne, zmiany w systemie finansowania kultury, rozproszony, samorządowy system instytucjonalny zamiast jednolitego, centralnego, waga koncepcji usług publicznych w obszarze kultury).

Raport końcowy >>
Kwestionariusz internetowy online>>
Komentarze uczestników debaty eksperckiej>>

Koordynacja projektu: Piotr Knaś

Zespół projektowy: Łukasz Dziuba, Lech Dulian, Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Weronika Stępniak

Realizacja badań terenowych: Łukasz Dziuba, Maciej Zygmunt, Aleksander Lysko, Hanna Kostrzewska, Michał Skiba, Marta Zwolińska, Weronika Stępniak, Małgorzata Gądek, Magda Józefiak, Joanna Kocot, Dorota Prusinkiewicz, Aleksandra Wielek, Wojciech Kowalik, Łukasz Maźnica, Krzysztof Malczyk, Lech Dulian

Projekt zrealizowany we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury funkcjonującym w ramach Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Obserwatorium kultury.